arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i strukturbiologiska studier av antibiotikaresistens

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  4 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom Strukturbiologi, Molekylärbiologi, Mikrobiologi/ Immunologi, Beräkningsbiologi, Molekylär systembiologi, Biofysik och Molekylär Evolution.

Läs mer på http://www.icm.uu.se.

Doktoranden kommer att arbeta i Professor Maria Selmers forskargrupp vid institutionen för Cell och Molekylärbiologi. Gruppen använder röntgenkristallografi och kryo-elektronmikroskopi (kryo-EM) i kombination med andra tekniker för att förstå struktur-funktionssamband inom proteinsyntes, antibiotikaresistens och proteinevolution. Se forskargruppens hemsida för mer information: https://www.icm.uu.se/structural-biology/selmer-lab/.

Denna position finansieras delvis av Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och Farmaci, Teknik och Naturvetenskap samt Humaniora och Samhällsvetenskap. Doktorandpositionerna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: http://www.uac.uu.se.

Övergripande beskrivning: Många kliniskt använda antibiotika verkar genom att inhibera bakteriers proteinsyntes. Kliniska resistensmekanismer mot dessa inkluderar efflux-pumpar, mutationer eller modifieringar av bindningsstället, nedbrytning eller modifiering av läkemedlet samt faktor-medierat skydd av proteinsyntesen. Endast ett fåtal exempel av faktor-medierat skydd är beskrivna och de är mestadels inte utforskade i detalj. Målet för detta projekt är att klargöra strukturella och mekanistiska principer för sådana mekanismer, exempelvis för FusB-medierad resistens mot fusidinsyra. Projektet kommer att inkludera kryo-EM, andra strukturbiologiska metoder, biokemi och biofysik samt inkludera samarbete med Magnus Johanssons forskargrupp (https://www.icm.uu.se/molecular-systems-biology/johansson-lab/).

Arbetsuppgifter: Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten.  Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings bestämmelser finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/.

Behörighetskrav: Den sökande ska stark motivation och en masterexamen inom biokemi, biofysik eller bioteknik eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. En förutsättning är mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, då arbetet sker i en internationell miljö.

Meriterande i övrigt: Dokumenterad erfarenhet av experimentella och beräkningsbaserade metoder i kryo-EM kommer att utgöra starka meriter. Även erfarenhet av uttryck och rening av proteiner samt av ytterligare strukturbiologiska och biofysikaliska metoder kommer att vägas in som styrkor.

Ansökan: Får gärna vara skriven på engelska och innehålla:

- Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varför du är intresserad av doktorandposten (max 2 sidor).
- CV innehållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationerna. Lista på skrifter eller publikationer.
- Vidimerade kopior på examensbevis samt kopia av relevant examensarbete eller publikation.
- Kontaktinformation till två referenspersoner, exempelvis tidigare handledare.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1:a september eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maria Selmer, mailto:maria.selmer@icm.uu.se. För administrativa frågor HR-generalist Frida Österdahl, mailto:frida.osterdahl@icm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 Juni 2021, UFV-PA 2021/1722.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 1:a september eller enligt överenskommelse Visstidsanställning