arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i statvetenskap med inriktning mot global miljöpolitik (S)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  6 februari

Om jobbet

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-02-06.

Institutionen utlyser nu en plats vid forskarutbildningen med inriktning mot global miljöpolitik och hållbar utveckling. Doktorandtjänsten är heltidsfinansierad under fyra år och placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen planeras att starta 1 september 2021.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprogrammet Transformativa partnerskap för hållbar utveckling. En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de globala målen och Agenda 2030, vilket är finansierat av Formas (2021-2024).

Projektets övergripande syfte är att studera om, hur och när FNs partnerskap och samverkansinitiativ med aktörer såsom stater, näringslivet, städer och civilsamhället kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och fungera som ett medel för att påskynda transformativa förändringar i riktning mot hållbarhet.

Programmets frågeställningar kommer att besvaras genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och omfattar privat-offentliga partnerskap och projekt som bedrivs i olika delar av världen och berör FN:s miljörelaterade, sociala och/eller ekonomiska globala hållbarhetsmål (för mer information se www.iffs.se/forskning/forskningsprojekt/transformativa-partnerskap-for-hallbar-utveckling/).

Läs mer i den fullständiga annonsen. Se länk nedan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap ska den sökande uppfylla fyra villkor:
 • genomgången högskoleutbildning om 150 hp, innefattande studier på avancerad nivå om minst 60 hp, i ämnet statsvetenskap eller motsvarande utbildning
 • godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp i ämnet statsvetenskap
 • genomgången högskoleutbildning i för utbildningen relevanta ämnen om ytterligare 90 hp, samt
 • ha kunskaper i engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Urvalskriterier vid bedömning av ansökan och antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning och preciseras vidare i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap.

Villkor för studiefinansiering

Se länk till fullständig annons nedan.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Christian Antoni Möllerop (antagningshandläggare), tfn 08-16 30 94, antagning.forskarutbildning@statsvet.su.se, och Karin Bäckstrand (projektledare), karin.backstrand@statsvet.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Stockholm universitets lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat