arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i statsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet statsvetenskap söker en doktorand. Som doktorand inom ämnet blir du en del av forskningsmiljön inom Avdelningen samhällsvetenskap med ca femtio medarbetare. Du kommer att tillhöra den statsvetenskapliga enheten med ett femtontal medarbetare.

Projektbeskrivning

Doktorandtjänsten är finansierad av Energimyndigheten inom ramen för programmet Forskarskolan Energisystem. Som doktorand kommer du att tillhöra forskarskolan och delta aktivt i dess aktiviteter. Du kommer att arbeta i projektet Betydelsen av fysiska och socio-politiska faktorer för vindkraftsutbyggnad vilket bedrivs i nära samarbete med forskare och doktorander på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Projektet syftar till att identifiera, analysera och kvantifiera socio-politiska och institutionella faktorer som begränsar potential för utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion i såväl Sverige som övriga Europa. Din del i projektet fokuserar främst på jämförande fallstudier som genomförs med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Arbetsuppgifter

Under studietiden förväntas du vara en del av forskningsmiljön vid Avdelningen samhällsvetenskap. Det innebär att du tränar på vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser, och kan även innebära att du forskar inom ett eller flera av de projekt som bedrivs vid avdelningen. Du läser även obligatoriska och valbara doktorandkurser samt deltar i de aktiviteter som anordnas av Forskarskolan Energisystem. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. För din forskarutbildning upprättas en individuell studieplan som följs upp terminsvis.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär även att du kommer att läsa kurser på annan ort, studieresor och konferensresor, vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens, avdelningens och ämnets verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera statsvetenskapliga problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.

Kompetens och erfarenhet

För att antas till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet krävs att du har minst magisterexamen med huvudämne/område statsvetenskap eller motsvarande, alternativt har avlagt examen på avancerad nivå inom ett närliggande område.

Bedömningskriterier och urval

Urval och rangordning bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska och analytiska förmåga gällande vetenskaplig produktion, såsom examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion.

I samband med ansökan skall du lämna in examensarbete/uppsats från din utbildning på avancerad nivå. Examensarbetets/uppsatsens vetenskapliga och språkliga kvalitéer kommer att utgöra en ytterligare bedömningsgrund. Vid sidan av detta värderas självständighet, initiativförmåga, kreativitet och god samarbetsförmåga högt för den utlysta tjänsten.

Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:

- God metodologisk kännedom
- Intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser
- Tidigare erfarenhet av arbete med frågor relaterade till förnybar energi, markanvändning, intressekonflikter, policy- och beslutsprocesser, samt acceptans
- God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultetInformation
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring på högst 20 % kan tillkomma och tjänsten förlängs i så fall i samma omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts. Tjänstgöringsort: Luleå. Tänkt tillträde: enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Simon Matti, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 2331, simon.matti@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, 0920-49 2335, jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av forskarstudier, CV/meritförteckning, referenser, magister-/masteruppsats och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4698-2022
Sista ansökningsdag:  31 januari 2023

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat