arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Statsvetenskap vid IEI

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 april

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i Statsvetenskap
med placering vid avdelningen för Statsvetenskap vid IEI
 
Dina arbetsuppgifter
Den aktuella anställningen sker inom ramen för ett externfinansierat forskningsprojekt om mellankommunal samverkan. Syftet med projektet är att dels undersöka hur mellankommunal samverkan påverkar kostnadseffektivitet, servicekvalitet och rekrytering, dels att analysera konsekvenser vid mellankommunal samverkan avseende insyn, ansvarsutkrävande och styrbarhet i kommunala verksamheter.
 
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.
 
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för Statsvetenskap och på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Avdelningen för Statsvetenskap bedriver grundutbildning inom ramen för pol kand-programmet, lärarutbildningen samt de två mastersprogrammet i Statsvetenskap respektive International and European Relations. CKS är ett nationellt centrum för kommunstrategisk forskning och samverkan vid LiU.
 
Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom Statsvetenskap eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till det Statsvetenskapliga ämnet eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. I dessa 60 hp ska ingå ett självständigt examensarbete med en omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet.
 
Det är meriterande om du har god kunskap om det svenska politiska systemet och särskilt hur svenska kommuner och regioner fungerar. Erfarenhet av såväl kvantitativa som kvalitativa analysmetoder är meriterande. Projekten genomförs i en svensk kontext varför det är viktigt att den sökande har mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift. Då kommunikationen av forskningsresultaten även sker på engelska är det även viktigt att ha goda kunskaper i att kommunicera på engelska. Erfarenheter av att genomföra forskningsarbete och att presentera analyser i olika sammanhang är meriterande.
 
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.
 
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
 
Tillträde
Enligt överenskommelse.
 
Lön
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.
 
Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
 
Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 24 juni 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat