arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot jämförande policy (S)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  6 februari

Om jobbet

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-02-06.

Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning.

Institutionen utlyser nu en plats vid forskarutbildningen med inriktning mot jämförande policy. Doktorandtjänsten är heltidsfinansierad under fyra år och placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen planeras starta 1 september 2021.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprojektet Political and distributive consequences of the de-carbonized welfare state som finansieras av Vetenskapsrådet (Dnr. 2020-02510).

Utformningen av avhandlingsämne sker självständigt men förväntas relatera till forskningsprojektets övergripande målsättning om att att kartlägga och förklara politiska och distributiva konsevenser av klimatpolicies i ett longitudinellt och jämförande perspektiv. För mer information om projektet, se www.su.se/profiles/kenneth-1.183290

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap ska den sökande uppfylla fyra villkor:
 • genomgången högskoleutbildning om 150 hp, innefattande studier på avancerad nivå om minst 60 hp, i ämnet statsvetenskap eller motsvarande utbildning
 • godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp i ämnet statsvetenskap
 • genomgången högskoleutbildning i för utbildningen relevanta ämnen om ytterligare 90 hp, samt
 • ha kunskaper i engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga.

Särskilt meriterande är kunskaper i kvantitativa samhällsvetenskapliga metoder. Meriterande är också erfarenhet av jämförande policyforskning, välfärdsstudier, eller jämförande politik.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Villkor för studiefinansiering

Se länk till fullständig annons nedan.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Christian Antoni Möllerop (antagningshandläggare), tfn 08-16 30 94, antagning.forskarutbildning@statsvet.su.se, och Professor Andreas Duit, andreas.duit@statsvet.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Stockholm universitets lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat