arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i statsvetenskap med inriktn mot AI i det svenska skogslandskapet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Statsvetenskapliga institutionen utlyser doktorandtjänst i statsvetenskap med inriktning mot utmaningar och möjligheter med AI i svenskt skogsbruk.

Tillträde den 1 februari eller enligt överenskommelse.

Om projektet


Doktorandprojektet ingår i ett tvärvetenskapligt projekt där det här delprojektet fokuserar på vilka utmaningar och möjligheter som är förknippade med artificiell intelligens (AI) i svenskt skogsbruk. Med stöd av AI i kombination med t.e.x. luftburen laserskanning finns det omfattande möjligheter att utveckla högupplösta och högkvalitativa kartor som kan ligga till grund för en bättre och mer effektiv planering för att realisera svensk skogs- och klimatpolitik. Samtidigt som styrning och förvaltning kan effektiviseras väcker introduktionen av ny teknik och inte minst generering av nya data en rad frågor om vem eller vilka som äger och får tillgång till dessa data och hur den kombineras med befintlig kunskap? Det väcker även frågor om det finns tillräcklig kapacitet, inom förvaltningen men även bland markägare att dra nytta av den nya tekniken och hur det i sin tur påverkar den svenska skogspolitiken.

Vi söker nu en doktorand som vill identifiera och analysera vilka utmaningar och möjligheter som är förknippade med användningen av AI i det svenska skogslandskapet. Projektet är en del av ett interdisciplinärt samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet där målet är att utveckla underlag för ett mer klimatanpassat skogsbruk.

Projektet som doktorandanställningen ingår i är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS) som syftar till att förverkliga forskning och utveckla kompetens om konsekvenser och utmaningar relaterade till artificiell intelligens och autonoma system för mänskligheten och samhället. Detta tioåriga program etablerades och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från samarbetspartners inom näringslivet och från deltagande universitet.

Doktoranden kommer att delta i WASP-HS forskarskola som ger tillgång till världsledande expertis inom en rad olika discipliner. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare arbetar forskarskolan aktivt för att bilda ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och praktiker inom området. Det ger därmed mervärde utöver de befintliga doktorandprogrammen vid partneruniversiteten, vilket ger unika möjligheter för deltagarna.

Vi ser gärna sökande med en forskningsplan som anknyter till projektet. För ytterligare information om forskningen och andra aktiviteter inom, se: https://wasp-hs.org/, eller kontakta Camilla Sandström, 090-786 64 50, 070-219 63 44, mailto:camilla.sandstrom@umu.se.

Anställningen


En anställning som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid (240 hp). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad, som mest med ytterligare ett år.

Närmare uppgifter om institutionens forskarutbildning i statsvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, finns https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/">https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/, samt information om undervisningsuppdrag https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/

Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

Behörighet


För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper kan du också förklaras behörig att antas till forskarutbildningen.

Kompetenskrav


Din kompetens bedöms på basis av lämplighet för forskarutbildningen.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
 • förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
 • tidigare studieresultat
 • kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten
Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
 • analytisk förmåga
 • kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
 • kritisk förmåga
 • självständighet
 • prestationer inom givna tidsramar
Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Ansökan


Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:


- personligt brev som beskriver sökandes kvalifikation, forskningsintresse, och motivation för att söka tjänsten (max 2 sidor)
- preliminär avhandlingsskiss om 3-5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
- CV/meritförteckning
- kopior av betyg och examensbevis
- minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska eller svenska
- kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt två referensbrev
- eventuella övriga meriter du vill åberopa

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönestege för doktorander. Ingångslönen är för närvarande 29 000 kr/mån.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Om Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen// Formalia för ansökan framgår av denna annons, men eventuella frågor kan också ställas via e-post till forskarutbildningsansvarig torbjorn.bergman@umu.se eller prefekt magnus.blomgren@umu.se.

Välkommen med din ansökan med sista ansökningsdag 2021-12-05.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-02-01 eller enligt ök. Visstidsanställning