arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Statsvetenskap, inr. skyddade reservat i afrikanska länder

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  5 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som QoG institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Centre for Collective Action Research (CeCAR), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 140 anställda. Vi finns i centrala lokaler i Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en kvalificerad och motiverad person för doktorandanställning i statsvetenskap kopplat till ett externt finansierat projekt med inriktning mot skyddade reservat i afrikanska länder. 

 

Läs mer om anställningen och ansök på "Lediga anställningar" Göteborgs universitet

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen finansieras av ett forskningsprojekt, bekostat av Vetenskapsrådet, med inriktning mot relationen mellan en god samhällsstyrning och skyddade reservat i afrikanska länder.
Projektet leds av docent Aksel Sundström och innefattar även professor Martin Sjöstedt
(för mer info se https://www.gu.se/en/research/understanding-spillovers-on-corruption-from-protected-area-establishments).

Projektet inom vilken doktoranden skriver sin avhandling kretsar kring hur införandet av skyddade reservat i afrikanska länder påverkar omkringliggande samhällen. Mer specifikt studeras huruvida etableringen av skyddade reservat påverkar närområdet, bland annat nivåerna av lokal korruption och institutionell kvalitet. Exempel på forskningsfrågor är; I vilken utsträckning påverkas lokal korruption i områden där skyddade reservat införs? Under vilka omständigheter framträder dessa effekter? Ett flertal metoder kan användas för att undersöka dessa forskningsfrågor; projektet har ambitionen att dels analysera existerande storskaliga dataset över reservat och dess effekter på medborgares attityder, men också att genomföra en egen datainsamling i vissa utvalda skyddsområden. Här kommer både enkätmetoder och djupintervjuer vara aktuella.

Vi kommer att anta och finansiera en välkvalificerad och motiverad person för att arbeta med frågor som omfattas av projektet. Det finns här möjlighet för den enskilde sökande att utforma sina egna frågeställningar inom ramarna för projektets bredare tematik, kring hur införandet av skyddade reservat i Afrikanska länder påverkar omkringliggande samhällen. Förutom att vara väl förankrad i statsvetenskap och intresserad av projektets tema, så är vi särskilt intresserade av sökande som har meriter från ett eller flera av följande områden:

(1) Metoder för geografiskt informationssystem (GIS)

(2) Kvantitativa metoder, såsom enkätmetodologi, experimentell design

(3) Intervjustudier

(4) Fältstudier i krävande miljöer 

Den antagna studenten ska skriva sin doktorsavhandling inom projektet och aktivt delta i dess verksamhet. Arbetsspråket inom projektet – som har en rad partners i Afrikanska länder – och vid statsvetenskapliga institutionen är engelska. Forskningsmiljön erbjuder goda möjligheter för datainsamling, konferensdeltagande och andra former av internationellt nätverkande.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom statsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. En doktorandanställning i statsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid (om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt). I anställningen kan institutionstjänstgöring som till exempel undervisning komma att ingå med upp till
20 % av heltid fördelat över hela studietiden.
Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat