arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i statskunskap - minst fyra platser

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 december

 • Sök jobbet senast

  4 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

En plats på forskarutbildningen i statskunskap är knuten till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Det avhandlingsprojektet utformas i samarbete med handledare som självständiga statsvetenskapliga projekt inom ramen för den forskning som bedrivs där (https://www.ibf.uu.se/). I övrigt gäller samma villkor som för övriga doktorandtjänster. Ange gärna i följebrevet om du är särskilt intresserad av doktorandtjänsten vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav

Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå (motsvarande MA-examen eller högre), uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

Behörigheten ska vara uppfylld senast 1 augusti 2022. Om behörighet saknas vid ansökningstillfället är eventuellt besked om antagning preliminärt tills behörighet styrks. Inga meriter utöver grundläggande och särskild behörighet kan kompletteras. Beslut om antagning fattas på basis av den dokumentation som biläggs ansökan och skickas in före deadline.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav. Sökande som inte har gått ett MA-program på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, t.ex. genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. 

Ansökningsförfarande 
Ansökan ska innehålla:  

- Curriculum Vitae.
- Kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
- Examinerad uppsats, accepterad artikel (eller motsvarande) på svenska eller engelska som åberopas som merit i första hand.
- Examinerad uppsats, accepterad artikel (eller motsvarande) på svenska eller engelska som åberopas som merit i andra hand.
- Minst ett av ovanstående åberopade arbeten ska vara ensamförfattat. Bifoga medförfattarintyg i det fall en samförfattad produkt åberopas.
- En självreflektion över åberopade uppsatser, artiklar eller motsvarande där styrkor och svagheter diskuteras (max 1000 ord).
- Vidimerade intyg som styrker dina meriter (tex kursbetyg, diplom).
- Namn och e-postadresser till två akademiska referenspersoner.
- Om tillämpligt: Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått MA-program på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.
Mer detaljerad information om ansökan finns via länken: https://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.  

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vid Uppsala Universitet följer lönenivån för doktorander en centralt avtalad lönetrappa.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Elin Bjarnegård, e-post: elin.bjarnegard@statsvet.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast klockan 23:59 den 4 februari 2022, UFV-PA 2021/4165.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-09-01 Visstidsanställning