arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Statistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  26 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Statistiska institutionen har ca 30 anställda varav ungefär 10 doktorander.

Vi forskar inom flera områden exempelvis ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller.

Platsen tillträds 23 augusti 2021 eller efter överenskommelse.

Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande nivå. I så fall omfattar anställningen längst 5 år.

Lokala riktlinjer för lönenivå finns fastställda för doktorander med doktorandanställning.

Önskvärt/meriterande i övrigt: För ansökan till forskarututbildningen i statistik ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har föreskrivit. För dessa behörigheter, se den Allmänna studieplanen för forskarutbildning i statistik. Den sökande ska också ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Ansökan om antagning skall göras via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

- CV
- Ett kort brev (1-2 sidor) där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen och varför vederbörande söker till forskarutbildningen
- Kopior av examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
- Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
- Referenser (med kontaktinformation)
- Övriga handlingar den sökande önskar åberopa. Vi önskar dock inga rekommendationsbrev

Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-08-23 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Ronnie Pingel, tel 018-471 1042, e-post ronnie.pingel@statistik.uu.se eller studierektor för forskarutbildningen Ingeborg Waernbaum, tel 018-471 5153, e-post ingeborg.waernbaum@statistik.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2021, UFV-PA 2021/1294.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-08-23 Visstidsanställning