arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i sociologi inom forskningsprojekt

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag drygt 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, brottslighet, emotioner, migration, miljöpolitik och sociala rörelser. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.

Tjänsten utlyses inom ramen för forskningsprogrammet Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Programmet finansieras av Forte och studerar orsaker till och konsekvenser av polarisering, dvs när antalet anställda i hög- och lågbetalda yrkesgrupper ökar i antal i jämförelse med yrkesgrupper på lönemässig mellannivå. Programmet är uppdelat i sex delprojekt, varav doktorandtjänsten utförs inom ramen för delprojekt 5, vilket fokuserar på fackföreningsmedlemskap och fackliga strategier för att bemöta en polariserad arbetsmarknad.

Arbetsuppgifter


Den antagne doktoranden ska skriva en doktorsavhandling inom ramen för Delprojekt 5. Arbetarkollektivet och polarisering: fackföreningar och arbetstagares representation i forskningsprogrammet Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Delprojektet syftar till att besvara följande frågor: 1. Vilka förändringar har skett i attityder till och medlemskap i fackföreningar, och i vilken utsträckning sker polarisering i dessa attityder? 2. Vilka revitaliseringsstrategier utvecklar fackföreningar för att möte polariseringens utmaningar? 3. Vilka eftergifter är fackföreningar villiga att göra, och vilka koalitionsbyggande strategier utvecklar de, i relation till arbetsgivare, stat och civilsamhälle? För att kunna besvara dessa frågor kommer doktoranden behöva tillämpa både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom sociologi eller sociologi med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Behörighet


För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

För fullständig utlysningstext samt länk till ansökningsformulär se Göteborgs universitets hemsida, Lediga anställningar: https://www.gu.se/omuniversitetet/jobba

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.