arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i sociologi (C)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen, med placering vid Institutet för Social forskning. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Sociologiska institutionen i samarbete med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet utlyser härmed en doktorandanställning i sociologi med placering vid SOFI.

Sociologiska institutionen, grundad 1954, erbjuder en dynamisk forskningsmiljö med många ämnesöverskridande samarbeten och en stark internationell forskningsprofil. Institutionens engelskspråkiga doktorandprogram i sociologi respektive sociologisk demografi attraherar sökande från många delar av världen. SOFI är ett internationellt välrenommerat forskningsinstitut som ingår i den samhällsvetenskapliga fakulteten och bedriver sociologisk och nationalekonomisk forskning av mycket hög internationell standard inom områden som socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. SOFI har för närvarande ett tiotal doktorander inskrivna på forskarutbildningen vid Sociologiska institutionen.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för MINQ (Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens Sverige). MINQ är ett Forte-finansierat projekt som leds av Carina Mood, professor i sociologi. Projektets fokus är på Sverige, men internationell komparativ forskning är en väsentlig del och ansökningar från forskare i andra länder välkomnas.

Särskilt uppmuntras sökande med forskningsideer inom följande områden:
 • Inkomstojämlikhet, fattigdom, relativ deprivation
 • Ojämlikhet i hälsa
 • Marginalisering på arbetsmarknaden
 • Barns och ungas levnadsnivå
 • Ojämlikhet i utbildning
 • Intergenerationell överföring av resurser
 • Familjestruktur

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, dokumenterad skicklighet i statistisk analys, utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För information om MINQ-proejktet, kontakta Carina Mood, carina.mood@sofi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholm universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandstegen tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat