arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i sociologi (A)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Sociologiska institutionen, grundad 1954, erbjuder en dynamisk forskningsmiljö med många ämnesöverskridande samarbeten och en stark internationell forskningsprofil. De engelskspråkiga master- och doktorandprogram i sociologi och demografi lockar sökande från många delar av världen. Just nu har vi mastersstudenter, doktorander och forskare med bakgrund i minst 15 olika länder. Institutionen är särskilt konkurrenskraftig inom områdena demografi, etniska relationer och migration, kön, familjesociologi, politisk sociologi, socialpolitik, sociala nätverk och social stratifiering.

Vid institutionen finns Stockholms universitet Demografiska avdelning (SUDA), en internationell grupp forskare och doktorander som arbetar med många olika aspekter av befolkningsdynamik. Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser härmed en doktorandplats i sociologi.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för projektet Splittrad barnrätt – konsekvenser av motstridiga regler om barns försörjning, lett av Ann-Zofie Duvander och Johanna Schiratzki och har både sociologisk och juridisk inriktning.

Projektets undersöker hur föräldrar hanterar barnets försörjning när de inte bor ihop genom en kvantitativ och en kvalitativ aktgranskning av domar om underhållsstöd, underhållsbidrag samt vårdnad, boende och umgänge. Projektet undersöker därmed hur föräldrabalkens och socialförsäkringsbalkens regler om underhåll används i svenska domstolar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Anna-Zofie Duvander, ann.zofie.duvander@sociolgoy.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandstegen tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat