arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Socialt arbete

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 120 anställda och vi ger såväl socionomprogram som utbildning på avancerad nivå, samt familjeterapiutbildning, legitimationsgrundande utbildning för kuratorer, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå. Socialt arbete är huvudämnet på alla nivåer. Vår forskning omfattar studier av sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle. Socialt arbete som forskningsdisciplin handlar också om utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer.

Utbildning på forskarnivå


Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) och avslutas med filosofie doktorsexamen. Utbildningen omfattas av 65 högskolepoäng för kurser inom forskarutbildningens ram samt en avhandlingsdel om 175 högskolepoäng. Doktoranden skall även inom ramen för sin utbildning aktivt delta i institutionens forskningsmiljö och gemensamma aktiviteter. Utbildningen bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%. I anställningen ingår institutionstjänstgöring (framför allt undervisning) med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Arbetsuppgifter


Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete samt bidra till kunskapsutveckling inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Doktorandanställning i socialt arbete syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har, enligt Högskoleförordningen 7 kap. 39 §, den som: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:


För att antas till utbildningen på forskarnivå i socialt arbete krävs dessutom:

Socionomexamen 210 högskolepoäng, samt minst 60 högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå, varav vetenskapligt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovanstående krav.

Övrigt


Institutionens kurser på forskarnivå ges i huvudsak på svenska och likaså sker seminarieverksamheten mestadels på svenska. Samtidigt är goda kunskaper i engelska viktiga för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen i dess helhet.

Läs mer om utbildningen i den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i socialt arbete som finns på webbsidan: https://www.gu.se/socialtarbete/var-forskarutbildning/om-forskarutbildningen

 

Kontaktuppgifter för anställningen


Lyudmyla Khrenova, forskarutbildningsadministratör, +46 31 786 19 00

Lyudmyla.Khrenova@gu.se

Frida Petersson, vice prefekt med ansvar för forskarutbildningen, +46 31 786 63 83, 0766-18 63 83

Frida.Petersson@socwork.gu.se

Fanny Holt, doktorand,

Fanny.Holt@socwork.gu.se, +46 31-786 53 22

Lowe Bergström, doktorand,

Lowe.Bergstrom@socwork.gu.se

Institutionens hemsida: www.socwork.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:

https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan


Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

För fullständig annons och ansökan vänligen besök https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-14 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat