arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i socialt arbete med inriktning familjehemsvård

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  1 april

Om jobbet

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2020-04-01.

Institutionen för socialt arbete är en stor och kreativ arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande, funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Projektbeskrivning

Anställningen är knuten till forskningsprojektet Familjehem som samhällsåtgärd; ett lekmannauppdrag i en tid av professionalisering och privatisering. Projektet syftar till att kartlägga det alltmer diversifierade utbud av tjänster som går under beteckningen familjehem (till exempel konsulentstödda familjehem, förstärkta familjehem och jourhem) samt undersöka funktioner och rationaliteter avseende det numer varierade familjehemsutbudet.

Avhandlingsprojektet baseras på kvantitativa data i ett nationellt perspektiv samt kvalitativa analyser av olika aktörers (brukare, kommunala nyckelpersoner och privata vårdförmedlare) bilder av familjehemsvården i ett urval av kommuner. Projektet förväntas ge ny kunskap om en samhällsintervention för barn och unga som är stadd i förändring.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet socialt arbete eller annat relevant huvudområde.

Fullgjort kurser om minst 120 hp i socialt arbete eller för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete annat relevant huvudområde. Minst 15 hp skall utgöras av uppsats på grundnivå eller avancerad nivå.

På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Undervisningen meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste behärska dessa språk muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Se fullständig annons.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor  
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Stefan Wiklund, tfn 08-674 73 79, stefan.wiklund@socarb.su.se. 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Anna Senften, 08-16 46 97, anna.senften@socarb.su.se.

Fackliga företrädare

Se fullstängig annons.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Doktorandplatser. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat