arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i skogsindustriella produktionssystem

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och medverkar inom kunskapsmiljön avancerade material.

Denna doktorand finansieras och ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället. Visionen är att sätta kunskap i rörelse och utveckla forskningen och bygga upp unika utbildningar med högsta kvalitet för en hållbar samhällsutveckling med studenten i centrum.

Antas i: Skogsindustriella produktionssystem.
Placeringsort tillsvidare: Växjö. 100%
Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Doktoranden kommer att ingå i ett forskningsprojekt som syftar till att finna nya skötselsmetoder som kan hjälpa oss optimera skogens motståndskraft mot ett framtida varmare klimat. Specifikt undersöker projektet om gödsling av skog kan säkerställa en robust skogsbiomassaproduktion även i ett varmare klimat. Doktoranden kommer att sätta upp ett fältexperiment på landskapsnivå, samt genomföra ett experiment i växthus. Hen förväntas ansvara för det praktiska fält- och laboratoriearbetet, datainsamling och manuskriptskrivande. Det finns också möjlighet att göra modellering för att utvärdera effekter av miljöförhållanden. Slutligen förväntas doktoranden också sprida forskningsresultat, vilket innebär att delta i nationella och internationella möten, samt skriva och publicera både populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar. Inom ramen för anställningen förväntas doktoranden också delta i institutionens utbildningsverksamhet.

Behörighetskrav

Högskoleförordningen anger att för behörighet till antagning på forskarnivå krävs det att den sökande:
 • Har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
 • bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som:

 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

 • Minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.
 • Goda språkkunskaper i svenska och/eller engelska

Övriga krav

 • Kunskaper inom något av ämnena skogshushållning, skogsskötsel, skogsekologi, biologi, ekofysiologi eller miljövetenskap.
 • Förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på engelska.
 • God förmåga att analysera kvantitativa data.
 • God förmåga att arbeta självständigt.
 • B-körkort
 Önskvärda meriter
 • Praktisk erfarenhet med skogsföryngring, ekofysiologi och kemi (laboratoriearbete).
 • Förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på svenska.
 • Visad god samarbetsförmåga.
 • Intresse av att delta i kommunikationsaktiviteter och undervisning.
 

För mer information om bedömningsgrunder och ansökningsförfarande, läs mer och ansök på: Linnéuniversitetet

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast den 9 januari 2023.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enl stege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat