arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Skogsentomologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Institution för Ekologi
Vid institutionen för ekologi och enheten för skogsentomologi, bedriver vi forskning om hur pågående och framtida antropogena effekter (Exempelvis klimatuppvärmning, ökad handel och förändringar i markanvändning) påverkar skogsinsekter. Att förstå hur skogsinsekter påverkas av sådana förändringar ger oss i sin tur insikt om hur skogsekosystemen kommer att förändras och hur vi kan mildra effekterna. Vårt arbete drivs av ambitionen att förstå varför skogsinsekters utbredning och antal varierar för att ge kunskap och grund för beslut mot målet om hållbart skogsbruk. En annan drivkraft är vår fascination för att upptäcka de ofta komplexa interaktionerna mellan insekter och växter.

Vi söker nu en person till projektet:


Ökad förståelse av mellan skogsdiversitet, friska skogar och skogsbruk
Framtidens skogsbruk diskuteras just nu intensivt, både ur ett vetenskapligt perspektiv och ett samhällsperspektiv, och domineras av frågor kring flera mål som kolbindning, biologisk mångfald och skogshälsa. Förändringar av dagens skogsbruksmetoder bör balansera inte bara dessa utan flera andra mål. Det är fundamentalt att förstå hur förändringar i skötsel påverkar de ekologiska processer som är kopplade till skogshälsa om man ska kunna utveckla ett hållbart skogsbruk. I detta projekt avser vi att studera hur skogens motståndskraft mot skadegörare påverkas av diversitet på flera rumsliga skalor från träd till landskap. Kunskapen ska ligga till grund för praktiska tillämpningar inom skogsskötsel. Vi kommer även att utforska vilken typ av kunskap skogsägare kan behöva för att tillämpa olika rekommendationer.

Som doktorand har du goda möjligheter att utveckla internationella vetenskapliga nätverk samt kontakter med nationella intressenter. Vi erbjuder en dynamisk forskningsmiljö vid institutionen för ekologi med en välstrukturerad doktorandutbildning. Doktorandutbildningen syftar till att utveckla kreativt och analytiskt tänkande samt stärka kommunikationsförmågor med koppling till forskning. 

Kvalifikationer:

Kandidaten ska ha en examen i skogsvetenskap eller ekologi och en MSc i biologi. Erfarenhet av att arbeta inom skogsindustrin (t.ex. skogsföretag) är högt värderad och betraktas som en stark tillgång. Erfarenhet av att designa, genomföra och analysera fältbaserade experiment, helst med ekologiska interaktioner, önskas. Kunskap om statistiska metoder och deras tillämpning är en extra merit. Bevisad kompetens inom skriftlig och talad engelska är nödvändig (antingen bevis från svenskt gymnasium eller TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL). Körkort är ett krav då fältarbetet kommer att ske på flera platser i Sverige. Inom detta projekt kommer kandidaten att arbeta och delta i en aktiv forskningsmiljö och ska vara kapabel och villig att ta initiativ och arbeta såväl självständigt som i grupp.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-02-28.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Beskriv i ditt ansökningsbrev dina motiv för att söka denna anställning. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat