arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Signalbehandling

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Luleå tekniska universitet växer starkt med världsledande expertis inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter 1,7 miljarder kronor per år. Vi är för närvarande 1 650 anställda och 15 500 studenter. Universitetet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. 

Institutionen för system- och rymdteknik rymmer nio forskningsämnen, däribland ämnet signalbehandling. Aktuell forskning i signalbehandling sker inom ultraljudsbaserad mätteknik och flexibel trådlös kommunikation, båda i nära samarbete med industrin. För att förstärka vår forskning inom området flexibel trådlös kommunikation söker vi nu en doktorand.

Användandet av uppkopplade sensorer och ställdon samt deras integration i nya typer av system bidrar till en ny framväxande industriell era. I ett ökande antal svåra industriella miljöer är användandet av trådbundna sensorer en stor utmaning, inte bara utifrån mekaniska och termiska förhållanden utan även utifrån frågor om placering och eftermontering. Samtidigt är trådlös kommunikation över radio inte alltid ett alternativ. Utbredning av radiovågor genom stora volymer av metall, sten, betong eller genom vätskor, är begränsad. I vissa fall finns även restriktioner kring interferens från radiovågor beträffande tillgängligt spektrum, begränsningar i tillåten sändareffekt med mera. Ibland är användandet av radio inte alls tillåtet.

Projektbeskrivning

Projektet, som överbryggar forskningsområdena digital kommunikation och ultraljudsbaserad mätteknik, utforskar fundamentala möjligheter och begränsningar med ultraljud som alternativ till radio för trådlös kommunikation med IoT-enheter som är djupt inkapslade eller monterade på fasta kroppar. Vi kommer i synnerhet att studera möjligheten att kommunicera med ett stort antal sensorer och ställdon samtidigt, genom att använda stora ultraljudsarrayer.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och kommer att bedrivas vid Luleå tekniska universitet i Luleå.

Arbetsuppgifter

Vi söker en ambitiös och kreativ kollega som vill bidra till ledande forskning inom signalbehandling, inriktad mot det ovan beskrivna profilområdet. Doktorandtjänsten erbjuder omfattande möjligheter för samarbete med industrin, deltagande i akademiska konferenser och erfarenhet av vetenskaplig publicering. Forskningen förväntas ske i samarbete med relevanta parter utanför universitetet.

En doktorands huvudsakliga ansvar är att ägna sig åt doktorandstudierna med målet att framgångsrikt försvara en doktorsavhandling. Anställningen kan även innehålla institutionstjänstgöring (vanligtvis undervisning) med upp till 20% av en heltidsanställning.

Kvalifikationer

Du uppfyller kraven i högskoleförordning 7 kap 41 § samt har M.Sc./Civ.ing eller motsvarande examen med inriktning mot signalbehandling, trådlös kommunikation, ultraljudsbaserad mätteknik, matematik eller närliggande områden. Du har ett starkt intresse och även gärna erfarenhet i det ovanbeskrivna områdets forskningsprofil, och har lätt att kommunicera och samarbeta i grupp. Du kanske även har ämneskunskaper och meriter i signalbehandling och radiokommunikation, och goda matematiska färdigheter. Se även Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor Johan Carlson, +46 (0) 920492517, johan.carlson@ltu.se 

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli +46(0 920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, +46(0 920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 15 december

Referensnummer: 5108-2019