arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i psykologi med inrik mot arbets- och organisationspsykologi

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och naturvetenskap.

Avhandlingsprojektet kommer att göras inom ramarna för Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies (LNUC) som är benämningen på en av Linnéuniversitetets mest framstående tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/linnaeus-university-centre-for-discrimination-and-integration-studies/

Arbetsbeskrivning


Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid.

Högskoleförordningen anger att för behörighet till antagning på forskarnivå krävs det att den sökande.
 • Har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
 • bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som:
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet


För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi erfordras minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet samt nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.

Bedömningsgrunder


Bedömningsgrunderna avser prövningen av den sökandes förutsättningar att klara av forskarutbildningen. Följande bedömningsgrunder tillämpas:
 • projektplanens vetenskapliga kvalitet, relevans, originalitet och genomförbarhet inom den givna tidsramen, det vill säga motsvarande fyra års utbildning på heltid för doktorsexamen
 • vetenskaplig skicklighet dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt med avseende på kvaliteten på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten.
 • grundexamens bredd och sammansättning, samt den bild av den sökandes förutsättningar som det beredande organet fårerfarenhet av arbets- och organisationspsykologisk forskning eller närliggande forskningutbildning inom arbets- och organisationspsykologi eller närliggande områdenarbetslivserfarenhet inom ämnet psykologi och området arbets- och organisationspsykologi.

Ansökan ska innehålla


Mer inforamtion finns på www.lnu.se/lediga jobb

Information och kontaktpersoner


Aktuell antagning finansieras med en doktorandanställning motsvarande heltid i fyra år och anställningen är tillsvidare placerad i Växjö.

Prefekt Judit Lindqvist; telefon: 0470-70 83 98, Professor Jens Agerström; telefon: 0733-240076, HR-partner Åse Holmgren, telefon: 0470-708212

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.