arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Psykologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 februari

 • Sök jobbet senast

  30 mars

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.

Doktorand i Psykologi


Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information. Vi utlyser nu en doktorandtjänst.

Arbetsuppgifter


Klassisk intelligensforskning ser den mänskliga förmågan till abstrakt och logisk problemlösning som en förmåga som påverkas mycket lite av erfarenhet och inlärning. Ny forskning pekar dock på att kunskap spelar en avgörande roll i dessa kognitiva förmågor och att människor lär sig färdigheter i logisk tänkande och problemlösning. Dessa färdigheter kan sedan spela en stor roll för människans utveckling genom hela livet. Som doktorand kommer du att ingå in forskargruppen ADA-Gero och Martin Lövdéns team som undersöker, med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi, fMRT (functional magnetic resonance imaging, fMRI) och beteendeexperiment, hur den mänskliga hjärnan lär sig färdigheter i logiskt tänkande. Arbetet består bland annat av design, planerande, genomförande och rapporterande av empiriska studier av hur abstrakt och logisk problemlösning påverkas av kunskap och färdighetsövning.

Utbildning på forskarnivå omfattar i normalfallet fyra års heltidsstudier vilket inkluderar ett avhandlingsprojekt (165 hp) och kurser (75 hp). Kurserna är delvis obligatoriska, delvis valbara. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att författa en doktorsavhandling under handledning. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta görs bland annat genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Det kan komma att ingå undervisning och annan institutionstjänstgöring, vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Kvalifikationer


Vi söker motiverade personer med ett stort intresse för vetenskapligt grundad utveckling av psykologiämnet, speciellt kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap. Tidigare utbildning och annan erfarenhet inom dessa fält är meriterande. Mycket goda kunskaper i psykometri och statistik är också meriterande. Du ska behärska engelska flytande i tal och skrift.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

  Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- fullgjort kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
- har minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
- på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar kraven ovan. 

 

Anställning


Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.

Kontaktuppgifter för anställningen


För frågor om arbetets innehåll kontakta Martin Lövdén, Martin.Lovden@gu.se

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare, Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se 031-786 1637

Ansökan


Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobbgenom att klicka på knappen ”Ansök”. Glöm inte att bifoga efterfrågade handlingar.
 • examensarbete
 • studiebakgrund
 • arbetslivserfarenhet
 • forskningserfarenhet (om vetenskapligt arbete bifogas där sökande inte är ensamförfattare ska sökande ange sitt eget bidrag till arbetet)
 • motiv för att söka till utbildning på forskarnivå (utifrån personligt brev)
 • specifika kvalifikationer som återfinns i annonstexten
 • en kortfattad text (max 1 sida) som beskriver ditt intresse för och din förtrogenhet med forskningen inom kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast  2020-03-30

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Vi tillämpar lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat