arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Hälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  20 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Forskargruppen


Doktorandanställningen är placerad i forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet (PAD) vid institutionen för hälsovetenskap.

PAD engagerar seniora och juniora forskare som representerar olika professioner såsom t ex arbetsterapi och folkhälsovetenskap.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Beskrivning


Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning arbetsterapi. Syftet med doktorandprojektet, ”Occupational engagement, coping and personal recovery in people with mental health problems who are provided a sensory modulation program” är att öka kunskapen om personer med psykisk ohälsas aktivitet och delaktighet samt undersöka effekten av programmet Sensorisk medvetenhet för målgruppen.

De planerade studierna kommer att genomföras inom ramen för det treåriga projektet ”Coping through sensory modulation. A Sensory Awareness Program (SAP) for reducing anxiety and mobilizing coping strategies for people with severe mental health problems. A randomized controlled trial”. Projektet är finansierat av Forte, och genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som inkluderar samarbetspartners inom Region Skåne. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas för såväl datainsamling som analys. Handledarna representerar arbetsterapi, psykologi, psykiatri och psykiatrisk omvårdnad.

Arbetsuppgifter


Med stöd av handledaren ska doktoranden delta i all administration, datainsamling såväl som i analys och resultat kopplat till forskningsprojektet samt i spridningen av resultatet av denna. Varje delstudie rapporteras som en vetenskaplig artikel på engelska. Doktorandarbetet sammanfattas avslutningsvis i en ramberättelse på engelska.

Doktoranden ska även genomgå erforderliga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kunskapsöverföring såsom muntliga presentationer såväl inom som utanför forskarsamhället.

Även andra uppgifter kan förekomma.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå; eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för forskarutbildningen. I detta avseende krävs grundläggande utbildning inom hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi eller psykisk hälsa.

Läs mer om "krav för behörighet till forskarutbildning" på adressen http://www.med.lu.se/utbildning/ forskarutbildning/antagning/behorighet

Övriga krav


- Legitimerad arbetsterapeut
- Arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk verksamhet
- God datorvana
- Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk
- Goda kunskaper i engelska

Meriterande


- Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av forskning med personer med psykisk ohälsa.
- Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom hög grad av självständighet, noggrannhet och samarbetsförmåga

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-11-01 Visstidsanställning