arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i psykiatri med inriktning mot självskadebeteende

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten.

Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen


Forskargruppen "Självskadebeteende/Self-harm" vid avdelningen för psykiatri arbetar med studier gällande upprepat självskadebeteende inklusive psykologiska, sociala, biologiska och neuroimaging-korrelat samt psykologisk behandling och interventioner.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en doktorand för en tidsbegränsad anställning på fyra år med önskat
tillträdelsedatum 2020-12-01 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning


Föreliggande doktorandprojekt görs inom ramen för projektet Brukarstyrda inläggningar för individer med självskadebeteende och risk för suicid. Idag saknas riktlinjer för när och hur såväl vuxna som ungdomar med upprepat självskadebeteende och risk för suicid ska läggas in i heldygnsvården. Brukarstyrd inläggning (BI) är en intervention som är tänkt att möjliggöra inläggning av individer som i samband med kris har en ökad risk för suicid, utan att riskera deras autonomi. Aktuellt projekt syftar till att genom intervjuer med vuxna med livshotande självskadebeteende samt ungdomar som använder BI, närstående och personal utforska erfarenheter och aktiva beståndsdelar i metoden. I ett delarbete kommer även en hälsoekonomisk analys att göras.

Arbetsuppgifter


Intervjuer med personer med egen erfarenhet (ungdomar och vuxna), deras närstående samt personal analyseras med kvalitativ metod. Utöver detta görs en hälsoekonomisk analys baserad på data insamlade under en randomiserad klinisk studie samt uppföljande observationsdata efter implementering.

Kvalifikationer


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För annställningen krävs:


- examen i hälsoekonomi
- vana vid att intervjua barn och ungdomar för kvalitativa studier.
- erfarenhet av kvalitativ analys
- mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet och du som söker ska ha god analytisk förmåga, förmåga att reflektera kring etiska frågeställningar, god kommunikationsförmåga samt god förmåga till självständigt arbete.

Meriterande för anställningen:

- tidigare forskningserfarenhet
- dokumenterad erfarenhet av författande av vetenskapliga artiklar
- tidigare arbete med och kunskap om metoden Brukarstyrda inläggningar

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Intruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Visstidsanställning