arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Processmetallurgi

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, produktion, gruv, metallurgi

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Resurseffektiv återvinning av uttjänta Li-jon batterier

Bakgrund


Vi söker en doktorand i Processmetallurgi som tillsammans med seniora forskare kommer att forska inom området ”Resurseffektiv återvinning av uttjänta Li-jon batterier”.  Doktorandprojektet kommer att vara en del i pågående projekt relaterat till återvinning av litiumjon-batterier. Projekten bedrivs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och industripartners samt internationella forskningsorganisationer.

Forskargruppen Processmetallurgi bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdena basmetallernas metallurgi, hydrometallurgi, järn-och stålmetallurgi, samt återvinning av mineral och metaller ur restprodukter. Avdelningen har tillgång till väl utrustade laboratorier för såväl hydrometallurgiska som pyrometallurgiska studier, karaktärisering av material samt termodynamiska program.

Ämnesbeskrivning


Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Projekt beskrivning


Projektets syfte är att ta fram ny kunskap för att effektivt kunna återvinna metaller från uttjänta litiumjon-batterier på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Mekanisk upparbetning av uttjänta Li-jon batterier generar flera materialströmmar inkluderande plast, koppar, aluminium och elektrodpulver (black mass). Plast kan användas som energibärare och metaller återvinnas. ”Black mass” innehåller vanligtvis oxider av ex.vis Co, Ni, Mn, Li samt grafit. Fokus i föreliggande projekt kommer att vara återvinning av metaller från ”black mass” genom pyrometallurgiska processer.

Forskning kommer att bedrivas för att få en fördjupad och grundläggande kunskap om egenskaper hos materialet (black mass) och potentialen för återvinning av värdemetaller i form av intermetalliska föreningar eller legeringar. Tillvaratagande av litiuminnehållet kommer att tas i beaktande. Miljömässiga och ekonomiska aspekter för olika metoder kommer att tas hänsyn till.

Projektet kommer att baseras på experimentellt arbete i labskala, karaktärisering av material, teoretiska beräkningar med hjälp av termodynamiska modelleringsverktyg samt kartläggning av material och metoder via litteratur och kommunikation med erfarna ingenjörer och forskare vid industri och forskningsorganisationer. Projektet kommer att drivas i nära samarbete med industri.

Arbetsuppgifter


Som doktorand förväntas du utföra både experimentellt och teoretiskt arbete inom ditt forskningsområde såväl som att kommunicera dina resultat vid nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.  Merparten av arbetstiden kommer att vara dedikerad till ditt forskningsarbete. Du kan även få möjligheten att testa lärarrollen. Som forskare, arbetar du som objektiv partner i många olika sammanhang, vilket ger stora möjligheter att vara involverad i utmanande projekt. Forskningen innefattar experimentellt arbete i form av lakningsstudier och försök vid höga temperaturer i labskala, termodynamiska beräkningar och karaktärisering av material med hjälp av olika analysutrustning bland annat XRD, SEM, LOM, etc. Medverkan vid undersökningar vid industrin kan ingå.

Doktorandtjänsten omfattar 4 år på 100%. Arbetet utförs i huvudsak vid Luleå tekniska universitet i Luleå men även försök/undersökningar hos industripartner kan ingå.

Kvalifikationer


Sökande ska ha civilingenjörsexamen i Industriell miljö- och processteknik med inriktning uthållig mineral och metallutvinning, kemiteknik, materialteknik, kemi eller motsvarande. Kunskap om metallurgiska och mineraltekniska processer, erfarenhet av experimentellt arbete vid höga temperaturer samt kunskap i kinetik och termodynamisk modellering är en fördel. Då projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med industriparter, där hänsyn måste tas till praktiska förutsättningar är förmåga till samarbete i en större grupp en viktig egenskap. Sökande ska ha god kunskap i att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se:

Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information


Anställning som doktorand är begränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan utöka denna tid med max 20%.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta biträdande professor Hesham Ahmed, +46 920-491309, hesham.ahmed@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se, Telefon: 0920-49 1809
OFR- Lars Frisk, lars.frisk@ltu.se, Telefon: 0920-49 1792

Ansökan


Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5057-2019

Sista dag för ansökan: 27 november, 2019