arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Processmetallurgi- återvinning av metaller

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, produktion, gruv, metallurgi

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Bakgrund

Vi söker en doktorand i Processmetallurgi som tillsammans med seniora forskare kommer att forska inom området ”Återvinning av metaller från restprodukter från framställning av zink, koppar och bly”. Arbetet kommer att omfatta bland annat karakterisering, metoder för metallutvinning och miljömässiga aspekter kopplat till detta.

Projektet där doktorandtjänsten kommer att ingå är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och industripartners.

Forskarämnet Processmetallurgi


Forskargruppen Processmetallurgi bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdena basmetallernas metallurgi, hydrometallurgi, järn-och stålmetallurgi, samt återvinning av mineral och metaller ur restprodukter. Avdelningen har tillgång till väl utrustade laboratorier för såväl hydrometallurgiska som pyrometallurgiska studier, karaktärisering av material samt termodynamiska program.

Ämnesbeskrivning


Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Projektbeskrivning


Projektets syfte är att ta fram ny kunskap för att återvinna värdemetaller från restprodukter från zink, koppar och blyframställning på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Forskning kommer att bedrivas för att få fördjupad och grundläggande förståelse för restprodukters egenskaper samt potential för återvinning av värdemetaller från dessa. Fokus kommer inledningsvis att vara på nyttiggörande av innehåll av tenn och silver i lakrester från zinkframställning. Senare kommer andra restprodukter och element att beaktas. Miljömässiga och ekonomiska aspekter på utvinning och omhändertagande av restprodukter skall också beaktas.

Projektet kommer att baseras på experimentellt arbete i labskala, karaktärisering av material, teoretiska beräkningar med hjälp av termodynamiska modelleringsverktyg samt kartläggning av material och metoder via litteratur och kommunikation med erfarna ingenjörer och forskare vid industri och forskningsorganisationer. Projektet kommer att drivas i nära samarbete med industri.

Arbetsuppgifter


Forskningen kan komma att innefatta experimentellt arbete i form av lakningsstudier och försök vid höga temperaturer i labskala, termodynamiska beräkningar och karaktärisering av material med hjälp av olika analysutrustning bland annat XRD, SEM, LOM, etc. Medverkan vid undersökningar vid industrin kan ingå.

Doktorandtjänsten omfattar 4 år på 100%. Arbetet utförs i huvudsak vid Luleå tekniska universitet i Luleå men även försök/undersökningar hos industripartner kan ingå.

Kvalifikationer


Sökande ska ha civilingenjörsexamen i Industriell miljö- och processteknik med inriktning uthållig mineral och metallutvinning, kemiteknik, materialteknik, kemi eller motsvarande. Kunskap om metallurgiska och mineraltekniska processer, erfarenhet av experimentellt arbete vid höga temperaturer men också av arbete med syror/baser, karaktärisering av material samt kunskap i termodynamisk modellering är en fördel. Då projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med industriparter, där hänsyn måste tas till praktiska förutsättningar är förmåga till samarbete i en större grupp en viktig egenskap. Sökande ska ha god kunskap i att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se:Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Biträdande professor Lena Sundqvist Öqvist, tel. 0920-492045, Avd. Mineralteknik och metallurgi, Luleå tekniska universitet. E-post: lensun@ltu.se

Fackliga företrädare:


SACO-Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se, Telefon: 0920-49 1809,
OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se,  Telefon: 0920-49 1792

Ansökan


Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5058-2019

Sista dag för ansökan: 27 november, 2019