arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i praktisk filosofi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Praktisk filosofi vid Göteborgs universitet erbjuder ett brett utbud av forskningsinriktningar och handledarkompetens, där normativ och tillämpad etik, metaetik, moralfilosofins historia, fri vilja och moraliskt ansvar samt politisk filosofi är exempel. Mer information finns via ämnets forskningssidor: https://flov.gu.se/forskning/forskningsomraden/praktisk-filosofi

Ämne

Praktisk filosofi

Ämnesbeskrivning

Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Till centrala forskningsområden hör moralfilosofi (etik och metaetik), samhällsfilosofi (politisk filosofi och rättsfilosofi), religionsfilosofi och estetik.

Arbetsuppgifter

Innehavaren skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och skrivandet av avhandling inom det angivna området. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Doktoranden förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i praktisk filosofi.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i praktisk filosofi har den som har:
 • a) 30 högskolepoäng i praktisk filosofi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
 • b) sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.
Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan:

https://hum.gu.se/utbildning/forskarniva/studieplaner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:
 • Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför FLoV är av intresse för dig.
 • Ett CV, inklusive meritförteckning och publikationslista.
 • Masteruppsats, kandidatuppsats och (om tillämpligt) högst 3 andra forskningspublikationer som den sökande önskar åberopa.
 • En projektskiss om maximalt 2500 ord (inklusive abstract och exklusive litteraturlista) i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon skulle vilja utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Samt redovisar en skisserad arbetsplan för hur forskningsprojektet kan genomföras i form av en serie artiklar.
 • Vidimerade kopior på examina och andra relevanta kvalifikationer.
Ansökan kan också innehålla andra handlingar som den sökande vill åberopa, t ex rekommendationsbrev.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se”.

 

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat