arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i praktisk filosofi, biologisk mångfald och ekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Praktisk filosofi är ett tongivande ämne vid institutionen och har för närvarande ett särskilt fokus på tillämpad etik (inklusive finansiell etik och bioetik) samt frågor om moraliskt ansvar.

Nu ämnar vi anställa en doktorand i skärningsområdet mellan miljöetik och ekonomisk etik. Doktoranden kommer att tillhöra Forskargruppen i Finansiell Etik som består av filosofer och ekonomer som forskar om etiska och politiska frågor kring dagens finansiella system (i vid bemärkelse). Mer specifikt kommer doktoranden att vara kopplad till forskningsprogrammet Mistra Finance to Revive Biodiversity, vilket finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Ytterligare forskningsfinansiering finns från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Ämne   
Praktisk filosofi

Ämnesbeskrivning

Biologisk mångfald betyder att vi omges av en stor mängd olika arter och ekosystem på jorden, vilket är en förutsättning för att både naturen och människan skall frodas och må bra. Tyvärr har vi misslyckats med att skydda denna mångfald och står därför inför vad som beskrivs som ”det sjätte massutdöendet” av arter. Detta riskerar att urholka själva grunden för våra samhällen och vårt ekonomiska system, inklusive de moderna finansmarknaderna. Men det har visat sig svårt att uttrycka förlusten av arter i ekonomiska eller finansiella termer – vilket kan vara en av anledningarna till vårt misslyckande.

Röster höjs nu för att ekonomiska aktörer, såsom multinationella företag och finansiella investerare, bör engagera sig mer i frågan. Vi lever trots allt i ett system där "pengar styr världen" och finansiella investerares beslut avgör vår ekonomiska framtid. Om bara investerare kunde ges tillräcklig kunskap och tillräckliga incitament för att bry sig om biologisk mångfald, så skulle vi alltså kunna ställa om vårt samhälle. Men exakt hur skulle det fungera? Och går det verkligen att koppla samman miljömässiga och ekonomiska värden på ett tillräckligt robust sätt?

Denna doktorandtjänst ger möjlighet att gräva vidare i frågan om biologisk mångfald ur ett ekonomiskt kontra ett miljömässigt perspektiv. Vi välkomnar ansökningar med utgångspunkt i miljöetik eller ekonomisk etik (eller båda). Sökanden förväntas föreslå en egen "twist" eller ett eget perspektiv på ämnet, på grundval av stringent filosofisk analys och argumentation. Några exempel på intressanta forskningsfrågor i detta sammanhang är:
 • Varför är biologisk mångfald viktigt eller värdefullt? Har det ett värde i sig eller enbart instrumentellt värde (för människor)? Vilken etisk eller ekonomisk teori är bäst på att fånga detta värde?
 • Kan och bör vi sätta ett pris på den biologiska mångfalden? Dvs. kan och bör vi använda marknader och ekonomiskt tänkande för att skydda arter och ekosystem? Eller räknas detta som en oetisk ”kommodifiering” av naturen?`
 • Vilka skyldigheter, om några, har ekonomiska aktörer som företag och investerare gentemot den biologiska mångfalden? Hur går dessa skyldigheter ihop med deras traditionella ekonomiska roll?
 • Vilka statliga policys eller regleringar är berättigade för att bevara den biologiska mångfalden? Innefattar dessa en omfattande reglering av marknadsekonomin och finansmarknaderna? Skall vi förstå förlusten av biologisk mångfald som ett ”marknadsmisslyckande”?
 • I vilken utsträckning bör vi tillåta investerare att fokusera mer på biologisk mångfald än på andra viktiga miljömål, såsom att stoppa klimatförändringarna? Hur mycket bör lagstiftaren styra investerares inriktning på området?
 • I vilken grad kan etablerade ekonomiska teorier fånga eller förklara värdet av biologisk mångfald? Är massutdöendet av arter ett misslyckande för de ekonomiska vetenskaperna?
Vi välkomnar även andra perspektiv och forskningsfrågor med relevans för ämnet som den sökande kan föreslå.

Arbetsuppgifter  
Innehavaren skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och skrivandet av en avhandling inom det angivna området. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Doktoranden förväntas att utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i praktisk filosofi. Han eller hon förväntas även delta aktivt i den aktuella forskargruppens arbete, t.ex. genom att delta i workshops, seminarier och andra aktiviteter. Via forskargruppen finns det även medel tillgängliga för konferensresor och kortare vistelser vid andra universitet. 

 

För mer information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat