arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i polymerteknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i polymerteknologi med inriktning mot syntes och karakterisering av membran

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet är inriktat mot organisk syntes och studier av nya jonledande polymerer och elektrolytmembran.

Dessa material är speciellt viktiga i framtidens energisystem med miljövänliga vattenelektrolysörer, bränsleceller och batterier baserade på vätgas som förnybar energibärare. Huvudmålet är att ta fram nya syntesstrategier och ny kunskap om hur dessa material skall vara molekylärt skräddarsydda för att kombinera effektiv jonledning med mekanisk och kemisk stabilitet i elektrokemiska system för omvandling av energi. Det experimentella arbetet omfattar organisk syntes av nya monomerer, molekylär karakterisering och polymerisation, polymerkarakterisering, framställning av funktionella membranmaterial, samt analys av elektrokemiska, mekaniska och termiska egenskaper med fokus på kemisk stabilitet och jonledning. Projektet genomförs inom SSF Agenda 2030 Forskningscentret ”PUSH” (production, use and storage of hydrogen) (https://strategiska.se/forskning/pagaende-forskning/ssf-agenda-2030-research-centers-arc-2019/projekt/10930/) vars mål är att utveckla material och komponenter för nästa generation av bränsleceller, vattenelektrolysörer och system för vätgaslagring. Tjänsten kommer att innebära vissa resor till de samarbetande universiteten inom ”PUSH” för att delta i möten och forskningsaktiviteter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter

- Önskvärd utbildning är civilingenjör i kemi med inriktning mot organisk eller polymerkemi på avancerad nivå.
- Erfarenheter med organisk syntes och karakterisering av monomerer och/eller polymerer, speciellt joniska polymerer och polykondensation, är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, åtminstone 2 rekommendationsbrev samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Visstidsanställning