arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Polymera kompositmaterial

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 september

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

Ta tillfället i akt och genomför dina doktorandstudier i en dynamisk forskningsmiljö som i samarbete med världsledande industri och universitet. Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet erbjuder personer med ambition och intresse att genomföra forskarutbildning inom ämnet Polymera Kompositmaterial att ansöka om anställning som doktorand.

Forskningsämnet är inriktat mot fiberarmerade polymera material och har pågående forskning med avseende på nya material, tillverkning samt modellering av kompositers egenskaper. Forskargruppen deltar kontinuerligt i nationella och internationella forskningsprojekt. En del av forskningen syftar till att validera experimentellt verifierade fysikaliska fenomen genom utveckling av relevanta materialmodeller, medan andra är mer material eller tillverkningsinriktade. Utbildningsverksamhet, inklusive internationella program på master- och doktorandnivå (EEIGM, AMASE, DocMASE etc.) är en integrerad del av verksamheten.

Projektbeskrivning

Detta forskningsprojekt kommer studera lätta och starka polymera kolfiberarmerade kompositmaterial avsedda för användning i krävande miljöer. Användningsområdet är flygplansmotorer. Nya, lätta och starka material är extremt viktiga för utvecklingen av nya teknologier och komponenter för framtidens miljövänliga motorer. Sådana komponenter utsätts under sin livstid för olika kombinationer av upprepade mekaniska och miljömässig belastningar. Detta i sin tur ställer krav på tillförlitliga modeller och förståelse för kompositens livslängd under kombinationer av mekanisk och termisk utmattningsbelastning.

Doktorandprojektet syftar till att vidareutveckla och verifiera metoder att karaktärisera och analysera kolfiberkompositer med avseende på mekanisk utmattningsbelastning vid förhöjda temperaturer. Resultaten används som indata i teoretiska modeller för materialets degradering som också utvecklas i projektet. Projektet har stöttning via Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet och kommer att till delar genomföras i samverkan med partners utanför universitetet, t.ex. forskningsinstitut, flygmotortillverkare och materialleverantörer.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Doktoranden förväntas arbeta självständigt och ta stort ansvar för framdriften av sitt forskningsprojekt. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom erbjuds man möjlighet att prova på lärarrollen och få värdefull erfarenhet av att handleda studenter.

Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring (så som undervisning) upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå.

Kompetens och erfarenhet

För att betraktas som behörig för tjänsten krävs civilingenjörsexamen, magisterexamen eller högre examen inom lämpliga områden, det vill säga materialteknik, maskinteknik, kemi, teknisk fysik eller likvärdigt. Dokumenterad erfarenhet från projekt eller utbildningsprogram och kurser relaterade till kompositmaterial samt erfarenhet av modellering av fysikaliska materialbeteenden (inklusive numeriska simuleringar) och karaktärisering är meriterande. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska krävs. Kunskap i Svenska är meriterande.

Följande urvalskriterier gäller:

 • Ämneskunskap som är relevant för projektet i fråga,
 • Kvaliteten på sökandens examensprojekt
 • Personliga egenskaper med relevans för utbildning på forskarnivå.
En utförlig beskrivning av studieplanen för utbildning på forskarnivå i Polymera Kompositmaterial kan hämtas: Studieplaner för forskarutbildning inom Polymera Kompositmaterial

Som en del i strävan att främja jämställdhet inom teknik- och ingenjörsbransch uppmuntrar vi ansökningar från kvinnor. I de fall där sökandes kvalifikationer är lika kommer det underrepresenterade könet att prioriteras.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Patrik Fernberg, +46 920-49 2883, patrik.fernberg@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli, +46 920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4337-2019

Sista ansökningsdag: 18 november 2019