arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Vi söker en doktorand som är tydligt intresserade av att bedriva forskning inom betyg och bedömning eller didaktik med koppling till grundskolan F-6.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: I enlighet med det som angavs vid godkännande från dekan att rekrytering får inledas. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan:

Allmän behörighet anges i antagningsordningen http://www.miun.se/siteassets/forvaltning/styrdokument/4.-utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan.

https://miun.varbi.com/center/tool/position/290179/edit/tab:2/checklist:Doktorander/miun.se/huv/allmannastudieplaner

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på kandidat-, magister och/eller masternivå  eller andra skriftliga prestationer. Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot grundlärare F-6.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde 1 november 2019 eller efter överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Kontaktpersoner: Prefekt Lena Ivarsson, 010-1428044, Ämnesföreträdare Lena Boström, 010-1428263

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på kandidat-, magister- respektive masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 191018.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.