arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  6 april

Om jobbet

Vi söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogik med inriktning specialpedagogik med utbildningsstart höstterminen 2020.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 12 olika ämnen. Ett av dem är pedagogik.

Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på olika aspekter av bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Vid Örebro universitet riktas studier särskilt mot hur människan skapar mening utifrån individuella, interaktiva och samhälleliga perspektiv. Didaktik, läroplansteori, utbildningshistoria, och frågor om utbildningspolitik och demokrati, har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Forskningen omfattar frågor om tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering och hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling och lärande för barn och elever med funktionsnedsättningar och behov av stöd.

Sökande till doktorandplatsen med inriktning mot specialpedagogik kan anknyta till något av ovanstående områden eller till andra specialpedagogiska områden i förskolan eller skolans tidiga år. Vi vill särskilt uppmuntra sökande som är intresserade av att problematisera och studera didaktiska frågor inom det specialpedagogiska fältet.

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan” nedan.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av universitetslektor Anne Lillvist, anne.lillvist@oru.se, tel. nr 019-303469, forskarutbildningsansvarig professor Christian Lundahl christian.lundahl@oru.se, tel. nr 019-301224, eller forskningsadministratör Kicki Ekberg, kicki.ekberg@oru.se, tel. nr 019-301233.

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 27 500 kr per månad.

Behörighet, urval, anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat