arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogik inom NorrlandsNavet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 december

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik (PSÄ) har en omfattande verksamhet med forskning och utveckling samt undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola. Inom PSÄ bedrivs idag forskning inom forskarutbildningsämnena Pedagogik, Svenska med didaktisk inriktning, Engelska med didaktisk inriktning samt Matematik och lärande. Sedan våren 2020 ingår även några av avdelningens forskare i NorrlandsNavet.

NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet.  NorrlandNavet ger små och medelstora företag i norra Sverige möjligheten att utvecklas med hjälp av forskning och utbildning och nu är avdelningen i behov av en doktorand som ska beforska lärandemiljöer inom navet.

Ämnesbeskrivning

Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, utfall, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, bildnings- och utbildningsprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter.

Arbetsuppgifter
Befattningen som doktorand i Pedagogik innebär att du kommer att arbeta i ett projekt som fokuserar livslångt lärande och digitala lärresurser i små och medelstora företag i norr. Doktorandtjänsten innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Det praktiska arbetet kommer i stor utsträckning att genomföras vid olika små och medelstora företag där bland annat föreställningar om lärande och kompetensutveckling ska beforskas. Denna doktorandtjänst utgör en del i ett större projekt som även handlar om att implementera olika digitala lärresurser för livslångt lärande och utveckling i små och medelstora företag.

Som doktorand genomför du ett vetenskapligt arbete som presenteras i en doktorsavhandling. Du läser obligatoriska och valbara doktorandkurser. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i seminarieverksamhet och andra utbytesformer för såväl avdelningens som NorrlandsNavets doktorander och seniora forskare.

Kompetens och erfarenhet

För anställningen krävs att du har grundläggande utbildning om minst 240hp samt examen i Pedagogik D-nivå. Meriterande är även erfarenhet av samverkansprojekt av olika slag. För anställningen krävs även att du har goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Se ”Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik”.

För ytterligare information om doktorandutbildningen se: Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor och ämnesföreträdare Eva Alerby, eva.alerby@ltu.se, 0920-491506, alt. biträdande professor Caroline Graeske, caroline.graeske@ltu.se, 0920-49 1005, eller avdelningschef Maria Johansson, maria.johansson@ltu.se, 0920-49 1009.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 , lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, referenser samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Ange i det personliga brevet en kort beskrivning av vad du finner som särskilt lockande och utmanande i att delta i detta forskningsprojekt utifrån dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4099-2020
Sista ansökningsdag: 1 februari 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat