arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i organisk kemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  19 juli

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.

Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för kemi – BMC på vår https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning

Projektbeskrivning: 1-2 doktorandtjänster finns tillgänglig i professor Jan Streuffs forskargrupp vid Institutionen för kemi - BMC. Streuffs forskargrupp arbetar inom fälten homogen katalys och organisk syntes. I projektet kommer ny reaktivitet att studeras med fokus på antingen metallocenkatalys eller katalytisk reduktiv bildning och klyvning av bindningar. Doktoranden förväntas engagera sig aktivt i alla aspekter av forskningen. Arbetsuppgifterna innefattar syntes av reaktionsprekursorer och katalysatorer, optimering och tillämpning av reaktioner, fullständig karakterisering av nya produkter, analys och tolkning av data, regelbunden dokumentation och rapportering av resultat samt planering av arbetet.

Arbetsuppgifter:  Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav:


- Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/amnen-och-inriktningar/
- För att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning mot organisk kemi krävs godkända kurser i kemi eller för kemi relevanta områden omfattande minst 90 hp, inklusive minst 40 hp organisk kemi på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395084-l_3-k_studieplan-kemi-organisk-kemi-180906.pdf#__utma=1.1846047202.1610463675.1620637009.1621233958.10&__utmb=1.22.10.1621233958&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1612268582.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121535624. 
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Meriterande: Masterexamen i organisk kemi eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av NMR-analys och arbete under inert gasatmosfär samt en stark bakgrund inom syntetisk organisk kemi betraktas som en fördel. Erfarenhet från forskning (till exempel kandidat- och masterprojekt, akademiska praktikplatser, företagsforskning...) ses som en stark merit. Förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande är absolut nödvändigt och kommer därför att värderas högt vid valet av kandidater.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Det är viktigt för oss att hålla våra labb och instrument i gott skick. Därför måste du vara mycket organiserad och systematisk i ditt arbete och redo att aktivt bidra till en trevlig och produktiv arbetsmiljö.

Instruktioner för ansökan: Ansökan bör skrivas på engelska och ska innehålla följande dokument:

- Personligt brev
- CV 
- Vidimerade kopior av utbildningsbevis och kursbetyg
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer)
- Kopia på examensuppsats, eventuella publikationer eller andra handlingar du vill åberopa
Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander

Tillträde: 2021-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Mer information om forskarutbildningen finns http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Streuff, jan.streuff@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2021, UFV-PA 2021/2461.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-11-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning