arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i organisation och ledarskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Sociologiska institutionen söker tillsammans med Centrum för skolledarutveckling en doktorand i organisation och ledarskap med inriktning mot skola och utbildningsväsende samt dess ledarskap, styrning och organisering.

Sociologiska institutionen har omkring 60 anställda verksamma främst inom utbildning och forskning. Institutionen erbjuder en stimulerande miljö med goda karriärmöjligheter. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden och betonar ett arbetsklimat som stimulerar intellektuell utveckling. Centrum för Skolledarutveckling är en tvärvetenskaplig avdelning på statsvetenskapliga institutionen som forskar och undervisar om skolans styrning, ledarskap och organisering.

Doktorandanställningens inriktning


Vi söker en doktorand i sociologi inom organisation och ledarskap med inriktning mot skola och utbildningsväsende. Forskning inom organisation och ledarskap handlar om att studera individer, grupper och organisationer. Det kan röra sig om ledarskap, organisering av arbete och dess konsekvenser, formella och informella strukturer, grupprelationer, personalarbete och arbetsmiljö för att nämna några exempel.

Behörighetskrav 

Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Sociologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Sociologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till dokumenterade prestationer såsom uppsatser och eventuella andra meriterande texter. Tidigare erfarenheter av arbete eller arbetsuppgifter med inriktning mot forskning och/eller ledarskap i utbildningsorganisationer är meriterande. Vidare beaktas förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska samt förmågan att samarbeta med andra.

Anställningsvillkor


Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid sociologiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen (länk)

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan


Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet öppnar den 21 februari 2020. https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Ansökan ska innehålla:


- Forskningsplan över det tänkta området på max 2 sidor exklusive referenser. Planen ska ligga inom inriktningen för utlysningen.
- Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning.
- Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa. 
- Kopia av examensbevis
- Uppsatser/övriga publikationer
- Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner
Övrig information

Mer information om Sociologiska institutionen lämnas av Mikael Hjerm, 090-786 95 17 mikael.hjerm@umu.se.

Mer information om Centrum för Skolledarutveckling lämnas av Helene Ärlestig 090-786 62 243 Helene.arlestig@umu.se

Upplysningar om forskarutbildningen i sociologi lämnas av Jonas Edlund, 090-786 78 22, jonas.edlund@umu.se

Typ av anställning: Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningsform: Heltid


Löneform: Månadslön

Fackliga kontakter


SACO Tel: 090-786 53 65

SEKO Tel: 090-786 52 96

ST Tel: 090-786 54 31

Välkommen med din ansökan senast 2020-06-15.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-08-31 Visstidsanställning