arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i oorganisk och strukturell kemi

 • Yrkesroll

  Strukturkemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2021-11-05.

Projekttitel: Utforskning av mikroporösa material med aberrationskorrigerad elektronmikroskopi

Handledare (PI): Dr. Tom Willhammar (huvudhandledare); Prof. Xiaodong Zou (biträdande handledare).

Elektronmikrosopi och elektrondiffraktion har under de senaste åren tagits in i en ny era. Cryo-elektronmikroskopi belönades med Nobelpriset 2017, aberrationskorrigering gör det nu möjligt att avbilda med atomupplösning and metoder för tredimensionell elektrondiffraktion har förskjutit gränserna för att bestämma atomstrukturer till nano-världen. På Stockholms Universitet har vi en lång erfarenhet av att utveckla elektronmikrokopi och elektronkristallografi för att skapa ny kemisk kunskap.

Mikroporösa material, t.ex. zeoliter och metal-organiska ramverk, ger utmärkta möjligheter för tillämpningar inom flera områden såsom separation och lagring av gaser samt katalys. Deras kristallina strukturer skapar väldefinierade porsystem som möjliggör selektiva kemiska egenskaper, t.ex. för separation av växhusgaser.

I detta projekt kommer atomstrukturen hos mikroporösa material studeras samt även hur materialen interagerar med olika molekyler i dess hålrum, allt för att skapa en djupare förståelse för dess kemiska egenskaper. För att åstakomma detta kommer flera metoder inom elektronmikroskopi att användas. Tredimensionell elektrondiffraktion används för att bestämma den genomsnittliga atomstrukturen och flera nya metoder inom aberrationskorrigerad transmissionelektronmikroskopi, såsom 4D-STEM och iDPC, kommer ge mer detaljerad kunskap. Projektet kommer både att utveckla och tillämpa nya metoder för att göra det möjligt att bygga ny kemisk förståelse.

Vi söker en nyfiken och självmotiverad student. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med internationellt ledande forskargrupper inom såväl akademi som industri, därför bör en framgångsrik kandidat ha god samarbetsförmåga. En bakgrund inom kemi, materialvetenskap, fysik eller angränsande ämnen är lämplig. Kunskap inom något av områdena elektronmikroskopi, kristallografi, mikroporösa material eller vetenskaplig programmering är en tillgång men inte nödvändig.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar mer om behörighetskraven på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Se fullständig annons.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan


OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Strukturkemist

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat