arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i oorganisk kemi

 • Yrkesroll

  Oorganisk kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 september

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2021-11-05.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Undersökning av zeoliter och metallorganiska ramverk (MOFs) med 3D-elektrondiffraktion.

Handledare (PI): professor Xiaodong Zou (huvudhandledare); Dr. Zhehao Huang (biträdande handledare).

Zeoliter och metallorganiska ramverk (MOFs) är kristallina nanoporösa material med väldefinierade porstrukturer och kan fånga in och särskilja molekyler baserade på deras storlek och form. De har breda tillämpningar t. ex. selektiv adsorption, separation och katalys. Att detaljgranska strukturen hos porösa material är avgörande för att förstå deras egenskaper och förutse tillämpningsområden. Några viktiga pusselbitar är vilka molekyler som kan fångas in i porerna, var de sitter och hur de interagerar med materialens ramverk. Röntgendiffraktion är för närvarande den viktigaste tekniken att ge dessa svar men kräver stora kristaller, vilket är oftast svårt att syntetisera. 3D elektrondiffraktion (3D ED) kan användas för att studera extremt små kristaller. Under det senaste decenniet har professor Zous grupp utvecklat nya 3D ED metoder för strukturbestämning och är internationellt ledande inom strukturkaraktärisering av zeoliter och MOF material.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla och tillämpa nya 3D ED metoder för att studera MOFs och zeoliter, särskilt om hur organiska molekyler kan fångas in i porerna och deras interaktioner med MOF eller zeolit ramverket. Informationen kommer att användas för att förstå egenskaperna hos materialen och vidareutveckla nya material med förbättrade egenskaper. Huvudarbetsuppgifterna är 1) strukturanalys av nya MOF och zeoliter; 2) att utveckla strategier för provberedning och datainsamling för att lokalisera gästmolekyler i porerna och studera hur de interagerar med materialens ramverk; 3) att utveckla nya MOF som kan fånga in vissa molekyler både selektivt och effektivt; 4) att använda nyutvecklade MOF material för att fånga in okända molekyler från läkemedel och naturprodukter och bestämma deras 3D atomstrukturer. Denna metod kommer att möjliggöra strukturanalysis av föreningar med extremt låga halter.

Kandidaten kommer att ingå i en stor grupp och i nära samarbete med forskare från akademi och industri. Kandidaten ska ha en stark samarbets- och kommunikationsförmåga, vara självmotiverad och en bra lagspelare. Den sökande bör också ha utmärkta kunskaper i engelska, både skriftligt och tal. Kunskaper om MOF och zeoliter, kristallografi, programmering eller transmissionselektronmikroskopi är en fördel men inte nödvändigt. Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande examen i kemi, kemiteknik eller materialvetenskap. Mer information finns på professor Zous hemsida: www.su.se/english/profiles/xzou-1.187418.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Oorganisk kemist

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat