arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i omvårdnad

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

Anställningen är vid institutionen för hälsa och lärande inom ämnet Omvårdnad som vid Högskolan i Skövde definieras som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av välbefinnande.

Doktoranden kommer att ingå i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla kunskap kring det sociala och professionella stödets betydelse vid barnafödande, föräldraskap, amning och föräldra-barn interaktion. Dessutom syftar projektet till att utveckla kunskap kring hur/om digitala verktyg kan möta blivande/nyblivna föräldrars behov av stöd inför barnafödande, föräldraskap och amning.

Anställningen avser forskarutbildning (80 %) och institutionstjänstgöring (undervisning och administrativa uppgifter motsvarande 20 %). Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå (magisterexamen) i omvårdnad eller av arbetsgivaren bedömt annat relevant ämne, fullgjorda kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • Avlagd barnmorskeexamen.
 • Dokumenterad erfarenhet av hälsofrämjande arbete i relation till forskningsprojektets inriktning.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
 • God förmåga att planera och organisera arbetet.
 • God förmåga att hantera krav och motgångar.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid avlagd barnmorsekeexamen, dokumenterad erfarenhet av hälsofrämjande arbete i relation till forskningsprojektets inriktning samt god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Anställningens omfattning är 100 %. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Sista ansökningsdatum: 21 januari 2019

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kristina Ek och handledare Stina Thorstensson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev
• CV
• Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
• Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
• Examensarbete