arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i omvårdnad

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 mars

 • Sök jobbet senast

  7 april

Om jobbet

Doktorand i hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hälsovägledare. 

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling samt processer relaterade till dessa områden.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. I din tjänst kommer du att medverka i ett projekt om naturunderstödd rehabilitering/grön omsorg, där du samverkar med parter inom Sverige men också Finland och Norge. Som doktorand tränas du i vetenskaplig skolning i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Under studietiden läser doktoranden obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Till arbetsuppgifterna hör också att delta i seminarieverksamhet och andra utbytesformer för institutionens doktorander och inom forskargruppen. I doktorandanställningen kan även institutionstjänstgöring som lärare ingå.

Kompetens och erfarenhet

För anställningen krävs legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning och magisterexamen i omvårdnad. Annat näraliggande ämne vars relevans för projektet kan prövas inför antagningen. Meriterande är erfarenhet av arbete i projekt med projektledning. God initiativ- och samarbetsförmåga är betydelsefullt för tjänsten. För anställningen krävs kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Kunskaper i finska är meriterande.

Ett arbetsprov inför anställning kommer att genomföras. Utifrån litteratur kommer vetenskapligt skrivande och analytisk förmåga att bedömas (se vidare under rubriken ansökan).

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
I doktorandanställningen kan institutionstjänstgöring ingå med högst 20 %. Anställningens längd är i normalfallet 5 år till doktorsexamen (inklusive 20 % institutionstjänstgöring). Lön utgår enligt gällande avtal.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Ämnesföreträdare Åsa Engström, +46 920 493875, asa.engstrom@ltu.se
Universitetslektor Päivi Juuso, +46 920 493897 paivi.juuso@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, (+46)920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. För instruktioner gällande arbetsprov kontakta: asa.engstrom@ltu.se

Referensnummer: 978-2019

Sista ansökningsdag: 2019-04-07