arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Omvårdnad ”Röntgensjuksköterskan i ett interdisciplinärt team

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hälsovägledare. Nu söker vi en doktorand för att arbeta inom projektet ”röntgen sjuksköterskan i ett interdisciplinärt team”, se mer under ”arbetsuppgifter."

Ämnesområde

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling samt processer relaterade till dessa områden. Omvårdnad med inriktning radiografi har innehåller ovanstående samt fokuserar på interdisciplinära team och patientsäkerhet. Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin.

Arbetsuppgifter

Befattningen som doktorand i omvårdnad med inriktning radiografi innebär att du kommer att arbeta i ett projekt som fokuserar på att utveckla god och säker vård som skapar trygghet i mötet med röntgensjuksköterska och vårdteam. Centrala begrepp i projektet är interdisciplinära team, omvårdnad, miljö,  relationer och patientsäkerhet. Doktorandtjänsten innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Du kommer genomföra vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du kommer läsa både obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i seminarieverksamhet och andra utbytesformer för institutionens doktorander och inom forskargruppen. I doktorandanställningen ingår institutionstjänstgöring som lärare.  

Kompetens och erfarenhet

Vi söker en medarbetare som är starkt motiverad av forskningsstudier i ett forskningsprojekt som fokuserar på att utveckla god och säker vård och som även är intresserad av att arbeta som lärare (vanligtvis 20% av anställningen). För anställningen krävs att du har en legitimation som röntgensjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad inriktning radiografi eller motsvarande. God samarbetsförmåga är en betydelsefull egenskap. För anställningen krävs goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Vi kommer att tillämpa ett arbetsprov vid rekrytering till denna anställning. Arbetsprovet innebär att utifrån angiven litteratur kunna visa på analytisk förmåga och förmågan att kommunicera i skrift (se vidare under rubriken Arbetsprov).

För ytterligare information om doktorandutbildningen se: Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

I doktorandanställningen ingår institutionstjänstgöring med 20%. Anställningens längd är i normalfallet 5 år till doktorsexamen (inklusive 20% institutionstjänstgöring).

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor och ämnesföreträdare Åsa Engström, +46 920 493875, asa.engstrom@ltu.se eller universitetslektor Katarina Leijon- Sundqvist +46 920 49 29 96 katarina.Leijon-Sundqvist@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Arbetsprov

Arbetsprovet syftar till att ge ett underlag för att kunna bedöma dina kunskaper gällande vetenskap och ämnet omvårdnad, samt din förmåga att sammanställa insamlad data och dra slutsatser från dessa. 

Arbetsprovet som skrivs på engelska eller svenska ska innehålla:
Beskrivning av kunskapsläget inom området för projektet samt dess betydelse för Säker vård. Centrala begrepp i projektet är interdisciplinära team, miljö, relationer, omvårdnad och patientsäkerhet. Gör en litteratursammanställning (cirka 1000-1500 ord) för att visa på vilken vetenskaplig kunskap som finns i ämnet. Beskriv kortfattat vilken kunskap som saknas.

Ge exempel på fyra syften som skulle kunna vara tänkbara forskningsfrågor och motivera dess betydelse för omvårdnad med inriktning mot radiografi.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, arbetsprov samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Ange i det personliga brevet en kort beskrivning av vad du finner som särskilt lockande och utmanande i att delta i ett forskningsprojekt utifrån dina intressen, kunskaper och erfarenheter.

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1922-2020
Sista ansökningsdag: 16 augusti

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat