arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i omvårdnad ”Lära i samspel med andra”

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hälsovägledare. 

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling samt processer relaterade till dessa områden.

Arbetsuppgifter

Befattningen som doktorand i Omvårdnad innebär att du kommer att arbeta i ett projekt som fokuserar på sjuksköterskestudenters lärande i samspel med andra. Centralt i projektet är aktiviteter som utgör stöd till lärande och som främjar kunskap och förståelse.

Doktorandtjänsten innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand genomför du vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och presentationer vid nationella och internationella konferenser. Du läser obligatoriska och valbara doktorandkurser. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i seminarieverksamhet och andra utbytesformer för institutionens doktorander och inom forskargruppen. I doktorandanställningen ingår institutionstjänstgöring som lärare.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker en medarbetare som är starkt motiverad av forskningsstudier i forskningsprojektet ”lära i samspel med andra” och som även är intresserad av institutionstjänstgöring som lärare (vanligtvis 20% av anställningen). För anställningen krävs att du är legitimerad sjuksköterska, samt har magisterexamen i omvårdnad eller i något annat närliggande ämne. Tidigare pedagogisk erfarenhet är meriterande. God samarbetsförmåga är en betydelsefull egenskap. För anställningen krävs att du har goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Vi kommer att tillämpa ett arbetsprov vid rekrytering till denna anställning. Arbetsprovet innebär att inom området kunna visa på analytisk förmåga och förmågan att kommunicera i skrift (se vidare under rubriken Arbetsprov).

För ytterligare information om doktorandutbildningen se: Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

I doktorandanställningen ingår institutionstjänstgöring med 20%. Anställningens längd är i normalfallet 5 år till doktorsexamen (inklusive 20% institutionstjänstgöring).

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande professor Birgitta Lindberg, 0920-493856, birgitta.lindberg@ltu.se eller Professor och ämnesföreträdare Åsa Engström, 0920-493875, asa.engstrom@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Arbetsprov

Arbetsprovet syftar till att ge ett underlag för att kunna bedöma dina kunskaper gällande vetenskap och ämnet omvårdnad med pedagogisk inriktning, samt din förmåga att sammanställa insamlad data och dra slutsatser från dessa.

Arbetsprovet som skrivs på engelska eller svenska ska innehålla:
Beskrivning av kunskapsläget inom området för projektet samt dess betydelse för lärande i samspel med andra. Centrala begrepp i projektet är lärande, kunskap, förståelse, sjuksköterskestudenter och  omvårdnad. Gör en litteratursammanställning (cirka 1000-1500 ord) för att visa vilken vetenskaplig kunskap som finns inom området för projektet. Beskriv kortfattat vilken kunskap som saknas. Ge exempel på fyra syften som skulle kunna vara tänkbara forskningsfrågor och motivera dess betydelse för lärande i samspel med andra.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, arbetsprov, referenser samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Ange i det personliga brevet en kort beskrivning av vad du finner som särskilt lockande och utmanande i att delta i detta forskningsprojekt utifrån dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2130-2020
Sista ansökningsdag: 23 augusti, 2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat