arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Odontologisk vetenskap, med inriktning tandteknik

 • Yrkesroll

  Tandtekniker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Odontologiska fakulten

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO. Sedan 2019-09-01 är fakultetens tidigare avdelningar samorganiserade i sektioner. Tandteknikerprogrammet ingår i samma sektion som oral protetik, parodontologi, käkkirurgi, materialvetenskap och Futurum Innovation. Denna samorganisation innebär nya förbättrade möjligheter till samarbete och utbyte inom arbetsuppgifter och fortbildning.

Tandteknikerprogrammet

Vi bedriver undervisning med huvudinriktning tandteknik utifrån odontologi. Vi har lärandeaktiviteter som baseras på interprofessionellt lärande och samarbetar med andra discipliner och medarbetare inom sektionen och från andra sektioner på Odontologiska fakulteten. Personalen är ett väl sammansvetsat team som består av specialisttandläkare, allmäntandläkare, tandsköterskor och tandtekniker. Vi bedriver klinisk och experimentell forskning inom bl.a. materialvetenskap och processteknologi så som CAD/CAM-teknologi  och behandlingsforskning av olika slag. Forskningsfokus inom ämnet är dentala keramer och processtekniker. Förutom dentala material studeras olika behandlingsmetoder och teknologier samt den patientnytta behandlingarna ger.

Innehåll och arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. Verksamhetstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.
Aktuell tjänst är knuten till ett avhandlingsarbete inom dentala helkeramiska material och processtekniker.
Projektet innehåller såväl systematisk litteraturöversikt som laborativa studier.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF7 kap 39 §).

Särskild behörighet

Tandteknikerexamen, kandidat- och magisterexamen med inriktning tandteknik

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).
Erfarenhet av forskningsarbete inom ämnet dentala keramer samt erfarenhet av laboratoriestudier, tex materialtester av keramers hållfasthet är särskilt meriterande. Erfarenhet av arbete inom tandteknik med inriktning materialvetenskap är meriterande liksom vana vid handledning (undervisning) vid färdighetsträning i laboratorieverksamhet. Tidigare publikationer och samverkan inom forskning och innovation är meriterande.

Upplysningar

Docent/sektionschef Christel Larsson, christel.larsson@mau.se, tel 040-665 85 47
Lektor/programansvarig tandteknikerprogrammet Evaggelia Papia, evaggelia.papia@mau.se,
tel 040-665 85 87
HR-specialist Gertrud Svensson gertrud.svensson@mau.se, tel. 040-665 84 66.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-12-12.

Ansökan skall innehålla:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Vidimerade betyg och intyg (ex. examensbevis och betygshandlingar)
 • Publikationer du vill åberopa (ex. examensarbete och eventuella tidigare publikationer)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

2020-02-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO: Tore Hallmer, tore.hallmer@mah.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se tel. 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!