arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i odontologisk vetenskap - Ortodonti

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  21 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Betydelsen av genetisk predisposition och livsstil för kariesutveckling

Arbetsuppgifter
Utbildning i odontologisk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga genetiska prediktorer för olika typer av kariessjukdom. Detta för att kunna identifiera riskpatienter och individanpassa förebyggande tandvård. Vi har med genetiska metoder nyligen påvisat tre olika typer av kariessjukdom. Den traditionella livsstilstypen, som matchar personer med låg till måttlig kariesrisk som svarar på standardprevention baserat på munhygien och diet (~ 90%). Immunbristtypen av karies med personer som brister i sin kontroll av den normala floran av streptokocker. Den tredje kariestypen involverar personer som bär högvirulenta stammar av Streptococcus mutans. De två senare kariestyperna matchar personer med återkommande karies och vilka inte svarar på standardprevention (~ 10%). Vi avser att kartlägga betydelsen av genetik och livsstil i relation till de olika kariestyperna. Vi kommer använda tandreglering som en modell för snabb kariesutveckling (6-18 månader) på lättillgängliga ytor samt omfattande human- och mikrobiom-genetisk och funktionell profilering med hjälp av in house och ex house life science plattformar. 

Projektet involverar en multicenter-behandlingsstudie med flera universitets/regionala noder. Doktoranden kommer att delta i att utveckla nya diagnostiska metoder, klinisk datainsamlingen samt genetiska profileringen tillsammans med seniora forskare. Arbetet involverar mycket samarbeten, både inom och utanför forskningsgruppen. Därför värderas personliga egenskaper som god samarbetsförmåga. Projektet kräver en entusiastisk och kreativ person med intresse och nyfikenhet för vetenskap. Utmärkta språkkunskaper i engelska krävs. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Anna Westerlund, docent, institutionen för odontologi,
e-post: anna.westerlund@odontologi.gu.se 

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-21

  

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat