arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i numerisk modellering av moln och klimat

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Blandfasiga moln som innehåller både is och flytande vatten är grundläggande för klimatsystemet, eftersom de bestämmer nettostrålningen som kommer in i det.

Koncentrationen av is påverkar de mikrofysiska och radiativa egenskaperna hos dessa moln och kan därmed påverka klimatet och hur snabbt klimatförändringen går. Ändå är initieringen av is i moln osäker.

Detta projekt syftar till att representera laboratorieobservationer av isinitiering i en klimatmodell och att undersöka effekterna av tidsberoende aktivitet av iskärnsaerosoler för klimatsystemet.

Projektet ingår i ett större samarbete mellan experimentalister och atmosfärsmodellerare i Sverige, Norge och USA.

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer att innebära numerisk modellering. Studenten kommer att förbättra off-line simulering med molnscheman från en global modell för två observerade fall av moln. Representationen av isinitiering kommer att förbättras med hjälp av laboratoriedata. Mekanismer för klimatpåverkan från isinitiering i moln genom damm- och sotaerosoler kommer att undersökas. Detta kommer att innebära progrmmering med FORTRAN 90 i en UNIX-miljö.

Kvalifikationer

Denna position är ett introduktionssteg till en forskningskarriär.

Studenter med bakgrund i numerisk modellering och kunskap om fysik och meteorologi uppmuntras att söka.

Krav:


- Sökanden måste ha en kandidatexamen eller magisterexamen i fysik, meteorologi eller motsvarande område.

- Sökande ska ha erfarenhet av FORTRAN i UNIX-miljö.

Det är önskvärt att ha dokumenterad kunskap från sin universitetsutbildning i

- Matematik, speciellt differentialekvationer
- Numeriska metoder och / eller datorprogrammering
- Fysisk meteorologi (t ex molnfysik).
I ansökan ska sökandena ge bevis för hur de uppfyller dessa krav.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Vaughan Phillips, universitetslektor

046-222 17 32, vaughan.phillips@nateko.lu.se


Vendela Breeze, personaladministratör

046-222 30 85