arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling (Fiske och kustzon)

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning och har verksamhet på två orter, i Uppsala och i Visby.

Placeringen av doktorandtjänsten är på Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). Vid Campus Gotland bedriver NRHU tvärvetenskaplig forskning inom hållbar utveckling kopplat till bl.a. kustzonsförvaltning, fiske, ekosystemtjänster och naturbaserad turism. NRHU ansvarar för kurser inom kandidatprogrammet i miljövetenskap och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling vid Campus Gotland. För mer information: http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden vid Institutionen för Geovetenskaper kommer ha en inriktning mot Naturresurser och Hållbar utveckling och arbeta inom projektet Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv - dåtid, nutid och framtid som behandlar marina resurser och kustzonen i ett långtidsperspektiv speciellt med tanke på resursanvändning, biodiversitetsförlust och klimatförändringar. Även en doktorand från institutionen för arkeologi och antik historia kommer att vara del av projektet. Den gemensamma frågan för de två föreslagna doktorandprojekten är hur kustzonen och den marina naturresursanvändning, särskilt fiske, har utvecklats i ett arkeologiskt tidsperspektiv och hur det ser ut idag som grund för att kunna ta fram strategier för hållbar utveckling av kustzonen.

Doktoranden vid NRHU kommer att arbeta med frågor som rör kustzonen och särskilt fiske och marin biodiversitetsförlust med fokus på nutid och i framtiden. Situationen i kustzonen är komplex, bland annat på grund av att området har många användningsområden samt att hot från både land och hav påverkar området. En del av arbetet är att förstå den nutida situationen i kustzonen i ett ö-perspektiv, en annan är att utarbeta förvaltningsstrategier baserat på nutida och historiska data i samverkan med doktoranden från Institutionen för arkeologi och antik historia. Projektet sker även i nära samarbete med lokala aktörer inklusive Länsstyrelsen på Gotland. Projektets frågeställningar besvaras med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, inklusive ekologiska fältundersökningar, intervjuer och sammanställning och analys av befintlig data.

Kvalifikationskrav: Den sökande bör ha masterexamen inom miljövetenskap/ekologi/geovetenskap/geografi och ett uttalat intresse för tvärvetenskapligt och tillämpat arbete, särskilt i samarbete med experter och forskare från andra discipliner. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav. En förutsättning för projektet är ett nära samarbete med en doktorand från Institutionen för arkeologi och antik historia som också kommer att tillhöra forskarskolan. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om eller erfarenheter av arbete med frågor runt fiske, konnektivitet och förvaltning av kustzonen, särskilt i Östersjön är meriterande. Erfarenhet och/eller intresse för enkätundersökningar, statistik och tidsserieanalyser är önskvärt. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla. Möjlighet att, eller viljan att lära sig, läsa rapporter på svenska relaterade till projektet är önskvärda.

Ansökningsförfarande: Se en mer utförlig annons och läs mer om ansökningsförfarande på http://www.uu.se/jobb/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Lina Mtwana Nordlund, +46 (0)18 471 8440, Lina.Mtwana.Nordlund@geo.uu.se. HR-generalist Barbro Ekberg +46 (0)18 471 2985,  barbro.ekberg@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020, UFV-PA 2020/1750.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-01-11 Visstidsanställning