arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturgeografi med inriktning mot miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2020-02-28.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ett FORMAS-finansierat projekt som syftar till att ta fram en handbok för att minska utsläppen av växthusgaser från dikade torvmarker med produktiv skog. Underlag till handboken ska komma från empiriska mätningar samt modellbaserade scenarioanalyser.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms, Göteborgs och Lunds Universitet, och involverar samverkan med markägare, myndigheter och intresseorganisationer. Projektet ska producera en handbok som beskriver olika åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser från dikade torvmarker för skogsproduktion, som till exempel att återväta marken och visa vilken växthusgasemission som kan förväntas. Det empiriska underlaget till handboken kommer från mätdata från forskningsstationen Skogaryd i Västra Götalands län, som ingår i forskningsnätverket SITES, samt från andra mätningar på dränerade torvmarker i Sverige och i Sveriges grannländer. Mätdata skalas upp över tid och rum med hjälp av dynamiska ekosystemmodeller. Två modeller används i projektet, varav en inom den utlysta tjänsten. Modellen i frågan kallas ForSAFE, och kräver en del databearbetning för att kunna användas, viss bekvämlighet med programmering för att kunna uppdateras vid behov, samt viss kunskap om systemtänkande och ekosystemkunskap för att kunna förstå de simulerade processerna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom ekologi geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
 • den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet,
 • förmåga och vilja att hantera stora mängder data,
 • förmåga att kommunicera på svenska är meriterande,
 • vilja och förmåga att jobba med både empiri och dynamisk modellering,
 • förmåga att sätta sig i programmeringskod och ändra denna vid behov,
 • förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, med vikt på erfarenhet av vetenskaplig publicering,
 • förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Se fullständig annons.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av av universitetslektor Salim Belyazid, salim.belyazid@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandstegen vid Stockholms universitet

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat