arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturgeografi med inriktning mot ekosystemmodellering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  8 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för Naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2021-10-08.

Projektbeskrivning 
Doktorandprojektet handlar om modellering av ekosystemprocesser och framförallt interaktioner mellan mikroorganismer och växter. Mikrobiella processer har globala effekter, och spelar en central roll i klimatreglering och växters näringsförsörjning, men det är fortfarande en utmaning att med modeller förstå och kvantifiera hur mikrober och interaktioner mellan mikroorganismer och växter reagerar på förändringar i markresurser. Därför måste vi förbättra vår kapacitet att göra förutsägelser om kol- och näringsomsättning i marken. Detta doktorandprojekt kommer att undersöka teoretiska tillvägagångssätt för att ge en helhetsbeskrivning av hur interaktioner mellan mikroorganismer och växter påverkar ekosystemets dynamik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Specifikt bör den sökande vara intresserad av att sammankoppla teori och experimentella metoder inom ramen för biogeokemiska kretslopp i marken och ekosystem (framförallt interaktioner mellan mikroorganismer och växter). Den sökande bör ha erfarenhet av att utveckla matematiska modeller (t ex dynamiska systemteorier, balansekvationer för massa och energi), och kunskaper i Matlab, R, Python, Mathematica, eller andra programmeringsspråk för hantering av matematiska modeller. En MSc-avhandling eller andra publikationer som visar dessa matematiska färdigheter och modelleringsförmåga är en merit.

Anställningsvillkor

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Stefano Manzoni, tfn 0764-96 09 52, stefano.manzoni@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandstegen vid SU

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat