arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturgeografi: hydrologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 september

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2021-11-05

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom hydrologi, med fokus på samspeletet mellan grundvatten och ytvatten över hela avrinningsområden. Arbetet omfattar kvantitativ analys, datatolkning och modellering, som också kan inkludera maskininlärningsmetoder, i syfte att kvantifiera och förstå grundvattnets roll i förändringar av vattenkvantitet och vattenkvalitet i avrinningsområden under varierande klimat- och markanvändningsförhållanden i olika delar av världen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: sökandes dokumenterade ämneskunskaper i hydrologi med relevans för doktorandprojektets fokusområde, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Bedömningskriterierna inkluderar även kandidatens förmåga att modellera (data- och processbaserat, samt i möjlig kombination med maskininlärningsmetoder) förändringar i vattenflöden, vattentillgänglighet och vattenkvalitet i avrinningsområden på olika skalor i olika delar av världen. Företräde ges till kandidater med stark bakgrund i kvantitativ hydrologi och modellering, som även omfattar grundvattensystemet, samt erfarenhet av att använda geografiska informationssystem och nationella och internationella databaser. Erfarenhet av maskininlärningsmetoder är också meriterande. Kandidater bör vara starkt motiverade, engagerade och entusiastiska att arbeta inom området för detta doktorandprojekt. Doktorsavhandlingen kommer att skrivas på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av: Gia Destouni, tfn 08-16 47 85, georgia.destouni@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen att söka!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandstegen vis SU

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat