arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Nationalekonomi på Institutionen för Skogsekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 april

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Vid Institutionen för skogsekonomi bedrivs forskning och utbildning inom ämnesområdena företagsekonomi, nationalekonomi, naturresursekonomi samt policy, med i huvudsak skoglig tillämpning och med en tydlig koppling till hållbar utveckling. Institutionen är delaktig i utbildning vid såväl fakulteten skogsvetenskap som fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, är ansvarig för kandidat- och masterprogram samt ger egen forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Geografiskt är institutionen lokaliserad vid två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Institutionen har en stark anknytning nationellt såväl som internationellt; genom samarbete inom nätverket CERE (www.cere.se) (tillsammans med Umeå Universitet); delaktighet i SSFE (Scandinavian Society Forest Economics) (www.ssfe-network.org/)och innehar redaktörskapet för tidskriften Journal of Forest Economics (www.nowpublishers.com/JFE). Slutligen finns vid institutionen huvudkontoret för forsknings- och kunskapsnätverket Forest Bioeconomy Network (www.forbioeconomy.com) - nära anknutet till EFI (European Forest Institute).

Vi söker en doktorand till institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå. Doktoranden kommer att studera hållbar förvaltning av skogsresurser med hjälp av nationalekonomiska principer och ekonometriska modeller. Det kan exempelvis handla om skogsägarens beslut, skogsindustrins beteende utifrån policy, eller frågor kring ekosystemtjänster och dess ekonomiska värde. Beslut om ämne för forskningsprojektet bestäms utifrån doktorandens och handledarens intresse. Kandidater uppmuntras att studera forskning som utförs av Professor Tommy Lundgren, Institutionen för skogsekonomi, tillgänglig på Google Scholar, eller se hans profil på www.cere.se.

Doktoranden kommer att vara delaktig i att: identifiera ett forskningsämne relaterat till ämnet nationalekonomi och skogssektorn; utveckla relevanta forskningsfrågor, utveckla en teoretisk ram och en lämplig forskningsdesign; tillämpa ekonometriska verktyg eller andra analytiska modelleringsansatser; samt skriva vetenskapliga manuskript och sammanställa en doktorsavhandling. I doktorandstudierna ingår också att läsa kurser. Forskarutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier.

Kvalifikationer:

Behörig att söka forskarutbildning är du som har en magisterexamen i ekonomi eller relaterat område (t.ex. jordbruksekonomi, naturresursekonomi, skogsekonomi eller examen från ett starkt kvantitativt tvärvetenskapligt program). Kunskap inom naturresursekonomi, uppvisad förmåga att integrera skogs- och ekonomikoncept och dokumenterad kunskap om ekonometriska eller statistiska paket är extra meriterande. God förmåga att uttrycka dig i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Erfarenhet av att skriva vetenskapliga manuskript är extra meriterande. Även fördjupad kunskap av R, SAS, Stata eller annan programvara som ofta används i ekonometriska analyser eller modellering är meriterande.

Placering:

Umeå (mer information om Umeå: Visit Umeå) 

Försörjningsform:

Anställning som doktorand, upp till 4 år, baserat på årliga utvärderingar.

Tillträde:

Omgående tillträde, startdatum är förhandlingsbart.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-06-15.

Studenten bör ha grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå, om de har tagit en examen på avancerad nivå eller har genomfört kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng vid avancerad nivå. Grundskolekurser motsvarande engelska B / engelska 6 är ett grundläggande krav.

Den skriftliga ansökan skall innehålla CV, en föreslagen forskningsöversikt på 2 sidor, kopior av examen och utskrifter av akademiska betyg, en kopia av masteruppsats, minst två referenser, samt intyg om certifierade kunskaper i engelska.

Observera att den sökande som blir erbjuden doktorandtjänsten, som en del i antagningsprocessen, ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att den sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat