arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ungefär 100 anställda från ett tiotal länder.

Årligen deltar runt 1 000 studenter i någon av våra kurser på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Forskare vid institutionen anlitas ofta som experter i offentliga utredningar och i media samt samverkar på många sätt med det omgivande samhället.

WoMHeR

Psykisk ohälsa är på väg att bli samtidens största och mest kostsamma samhälleliga problem. Under de senaste åren noteras ett ökande intresse för frågor som rör kvinnors hälsa. Uppsala universitet startade 2020 ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, https://uu.se/forskning/womher/. I centrumet samlas mångvetenskaplig kompetens för att bedriva forskning och samverkan som främjar kvinnors psykiska hälsa. En viktig del av WoMHeR är en nystartad forskarskola där detta doktorandprojekt ingår som ett av 16 projekt.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Denna doktorand i nationalekonomi kommer att vara anställd och placerad på Nationalekonomiska institutionen och ingå i WoMHeR forskarskolan för att utföra det kvantitativa interdisciplinära projektet Sick of becoming a mother: Causes and consequences of mental ill-health related to family formation.

Familjebildning har en negativ inverkan på kvinnors ställning på arbetsmarknaden: Mammor drabbas av försämrad inkomstutveckling och högre långtidssjukfrånvaro efter det första barns ankomst. Syftet med detta projekt är att förbättra förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av denna ”barneffekt”. Projektet behandlar följande forskningsfrågor: Hur är familjebildning relaterad till psykisk ohälsa för mödrar? I vilken utsträckning medieras kvinnors ökade sjukskrivning och sämre inkomstutveckling efter familjebildning av en försämrad psykisk hälsa? Kan psykiska ohälsa hos mödrar lindras genom policy? Doktoranden handleds av docent Erik Grönqvist vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, tillsammans med biträdande handledare med bland annat medicinsk och psykologisk bakgrund.

Positionen är på heltid i fyra år och kan inkludera upp till 20 % assistenttjänstgöring med koppling till forskning och utbildning. Du kan läsa mer om forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen https://nek.uu.se/education/phd-program/

Kvalifikationer: Allmänna antagningskrav: För att kunna bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande ha fått godkänt på kurser motsvarande minst 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), inklusive åtminstone 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå (master eller magister) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

Utöver de allmänna antagningskraven måste den sökande ha minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi (tre terminer) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands. Redan avklarade forskarutbildningskurser i matematiska metoder, mikroekonomi och ekonometri är meriterande. Kandidaten bör ha lätt för att samarbeta och ett intresse för tvärvetenskap.  

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildningen, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i http://regler.uu.se/

Ansökningsförfarande: Handlingar som ska ingå i en ansökan:

- Personligt brev (max två sidor) där du beskriver varför du vill doktorera i nationalekonomi vid Uppsala universitet och genomföra detta projekt.
- Vidimerade kopior av alla examina samt alla genomgångna akademiska kurser.
- Kopior av uppsatser som författats.
- Ett CV.
- Kontaktinformation för två akademiska referenser (adress, e-postadress och telefonnummer).
Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-08-16 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om forskarutbildningen och anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Mikael Bask, mailto:mikael.bask@nek.uu.se

Upplysningar om projektet och WoMHeR lämnas av: Docent Erik Grönqvist, mailto:erik.gronqvist@nek.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2021, UFV-PA 2021/961.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-08-16 Visstidsanställning