arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i nationalekonomi, inriktning skogspolitik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 maj

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Vid Institutionen för skogsekonomi bedrivs forskning och utbildning inom ämnesområdena företagsekonomi, nationalekonomi, naturresursekonomi samt policy, med i huvudsak skoglig tillämpning och med en tydlig koppling till hållbar utveckling. Institutionen är delaktig i utbildning vid såväl fakulteten skogsvetenskap som fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, är ansvarig för kandidat- och masterprogram samt ger egen forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och nationalekonomi. Geografiskt är institutionen lokaliserad vid två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Institutionen har en stark anknytning nationellt såväl som internationellt; genom samarbete inom nätverket CERE (www.cere.se) (tillsammans med Umeå Universitet); delaktighet i SSFE (Scandinavian Society Forest Economics) (www.ssfe-network.org/)och innehar redaktörskapet för tidskriften Journal of Forest Economics (www.nowpublishers.com/JFE). Slutligen finns vid institutionen huvudkontoret för forsknings- och kunskapsnätverket Forest Bioeconomy Network (www.forbioeconomy.com) - nära anknutet till EFI (European Forest Institute).

 

Vi söker en doktorand till Institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå. Studenten förväntas arbeta tvärvetenskapligt och studera hållbar förvaltning av skogsresurser med hjälp av ekonomisk teori kombinerat med policy analyser. Det kan handla om skogsägarens beslut, samhällets nytta av skogliga resurser, aktörers beteende utifrån policy, eller frågor kring ekosystemtjänster och dess ekonomiska värde. Doktoranden blir delaktig i ett forskningsprojekt där SLU leder policyanalys och analys av skogliga aktörers inställning till ekosystemtjänster i ljuset av klimatförändringar. Kandidater uppmuntras att studera forskning som utförs av Docent Camilla Widmark, se profil och publikationer.

Innehållsbeskrivning:

Doktoranden kommer vara delaktig projektet, att utveckla forskningsämne där ekonomi, policy och skogsförvaltning integreras; utveckla relevanta forskningsfrågor, utveckla en teoretisk ram och en lämplig forskningsdesign; samt skriva vetenskapliga manuskript och sammanställa en doktorsavhandling. I doktorandstudierna ingår också att läsa kurser. Doktoranden utvärderas kontinuerligt.

Kvalifikationer:

Behörig att söka forskarutbildning är du som har en magisterexamen i ekonomi eller masterexamen i statsvetenskap där minst 30 högskolepoäng ekonomi på avancerad nivå ingår. Kunskap inom naturresursekonomi, skogspolicy eller uppvisad förmåga att integrera skogs- och ekonomikoncept är extra meriterande. God förmåga att uttrycka dig i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Erfarenhet av att skriva vetenskapliga manuskript är extra meriterande så även fördjupad kunskap av kvalitativa metoder och verktyg.

Placering:

Umeå (mer information om Umeå: Visit Umeå)

Försörjningsform:

2 år anställning. Doktorandprogrammet består av 4 år heltidsstudier, med ett 2+2 kontrakt. Första delen, 2 år, leder till en licentiatexamen. Efter 2 år, efter utvärdering och komplett finansiering, finns möjlighet till förlängning ytterligare 2 år för att erhålla en doktorsexamen.

Tillträde:

Omgående tillträde, startdatum är förhandlingsbart.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-06-23.

Studenten bör ha grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå, om de har tagit en examen på avancerad nivå eller har genomfört kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng vid avancerad nivå. Grundskolekurser motsvarande engelska B / engelska 6 är ett grundläggande krav.

Den skriftliga ansökan skall innehålla CV, en föreslagen forskningsöversikt på 1 sida, kopior av examen och utskrifter av akademiska betyg, en kopia av masteruppsats, minst två referenser, samt intyg om certifierade kunskaper i engelska.

Den sökande som erbjuds tjänsten ska tillhandahålla certifierade kopior av intyg, examensbevis och utskrifter från tidigare studier vid en internationellt erkänd högskola (universitet eller högskola) och utskrifter. Om den sökande är en utländsk medborgare, kräver SLU en vidimerad kopia av passets sida som visar personuppgifter och fotografi.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat