arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i molekylär biovetenskap

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-11-05.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 180 anställda varav 60 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningen kommer att vara kopplad till Professor Antonio Barragans forskargrupp. Projektet behandlar molekylära mekanismer för apikomplexa parasiter interagerar med immunsystemet och särskilt med biologiska barriärer/polariserade cellmonolager. Projektet innefattar experimentellt arbete med celler och parasiter, avancerad mikroskopi och arbete med djurmodeller.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet molekylär biovetenskap. Den sökande ska ha ämneskunskaper som förvärvats genom minst 120 hp på grundnivå i molekylärbiologi, biologi, kemi eller motsvarande ämne. Den sökande ska med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 hp på avancerad nivå inom molekylär biovetenskap eller motsvarande varav minst 30 hp ska utgöras av ett självständigt arbete. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Den sökande god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Egenskaper som eftersöks är analytiskt tänkande, kreativitet och egen initiativrikedom. Den sökande arbetar lika bra självständigt som i grupp. Erfarenhet av forskning om bakteriers interaktion med humana värdceller och med immunförsvaret, samt studier av cellulära responser vid bakterieinfektion är särskilt meriterande. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Professor Antonio Barragan, tfn 08-16 41 56, antonio.barragan@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i personuppgifter, examen, språkkunskaper och referenspersoner. Vi ber dig också om att bifoga CV, personligt brev, examensbevis/intyg som styrker behörighet, eventuella rekommendationsbrev, självständiga arbeten samt forskningsplan som beskriver ditt intresse för molekylär biovetenskap och projektet, varför och hur du vill bedriva projektet samt vad som gör dig lämplig för projektet. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.