arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i mjukvaruutveckling inom forskarskolan WASP

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 januari

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.


Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/idaVi söker en doktorand inom kritiska mjukvaruintensiva system med placering vid Institutionen för datavetenskap (IDA) och inom ramen för det nationella forskningsprogrammet WASP.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/

Dina arbetsuppgifter

Digitalisering utgör idag ett centralt perspektiv när man bygger komplexa mjukvaruintensiva system, inte minst för kritiska och autonoma cyberfysiska system. I tidiga faser av utvecklingsprocessen utforskas designrymden för att undersöka potentiella designkandidater som uppfyller de strukturella designvillkor i syfte att syntetisera nästan optimala designval med avseende på olika målfunktioner. Designkandidaterna är därefter föremål för annan multidisciplinär analys med hjälp av standardiserade simuleringskomponenter eller verifikationsverktyg för ”model checking”. Syntes av designkandidater utförs typiskt genom sökbaserade mjukvarulösningar (som erbjuder skalbarhet men varken garanterar optimalitet eller fullständighet) eller genom logikbaserade metoder för modellgenerering med hjälp av SAT/SMT/CSP-lösare (som har potential att garantera optimalitet men som typiskt inte skalar upp). Det övergripande målet för doktorandprojektet är att innovativt kombinera tekniker för grafbaserad modellgenerering baserad på multidimensionell optimering i en regelbaserad utsökning av designrymden. Du förväntas även medverka i utveckling och underhåll av öppen källkod tillsammans med andra forskare och doktorander från Sverige, Kanada och Ungern.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. 

Din arbetsplats

Anställningen kommer att vara placerad i avdelningen Software and Systems (SaS). Välkommen att läsa mer om oss på länken https://liu.se/en/organisation/liu/ida/sas.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom datalogi, mjukvaruutveckling, datorteknik, artificiell intelligens eller tillämpad matematik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i mjukvaruutveckling eller datavetenskap eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som sökande måste du uppvisa mycket god skicklighet inom området mjukvaruutveckling samt matematisk mognad (gärna inom grafbaserad modelleringsteknik och algoritmer). Kännedom om maskininlärning är en fördel. Du måste också kunna dokumentera god färdighet i att använda engelska, såväl muntligt som skriftligt, för att möjliggöra publicering i ledande vetenskapliga fora inom mjukvaruutveckling och/eller maskininlärning. Erfarenhet av forskning i grundutbildningen är även en fördel. 

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Från 2023-04-01 eller senare, enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Mer om förmåner för anställda finns här

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17e februari, 2023.

Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat