arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-02-29.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för föroreningars kemi behandlar förekomsten av föroreningar i miljön. Områden med särskilt fokus är upptäckten av nya föroreningar, förstå de fysiska, kemiska och biologiska vägar som föroreningar följer och utvecklingen av nya verktyg och tekniker. Vi strävar efter att syntetisera vår vetenskapliga förståelse om källor, transport, transformation, bioackumulering och farmakokinetik hos miljöföroreningar i matematiska modeller som inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser och stödjer miljöbeslut.

Projektbeskrivning

Denna doktorandposition är en av 15 positioner som erbjuds inom ITN (Innovativ Training Network) PERFORCE3 (PER och polyfluorerade alkylämnen (PFAS) mot framtiden för forskning och dess kommunikation i Europa 3). ITN PERFORCE3 är ett EU-omfattande doktorandprogram för flera partners inom området för föroreningar av PFAS som finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom ramen för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder. Projektet syftar till att förbättra förståelsen för dessa globalt genomgripande föroreningar, hitta lösningar för PFAS-föroreningsproblem och förbättra miljö- och människors riskbedömningsramar och policys. Mer information om ITN PERFORCE3 och om alla tillgängliga positioner finns på: www.perforce3-itn.eu.

De specifika målen för denna doktorandposition (”Early Stage Researcher (ESR)” projekt 3) är att bestämma källor av kända, alternativa och okända PFAS till atmosfären och konsekvenserna för exponering. Utsläpp av PFAS till luft från fluorpolymertillverkning och kommunala förbränningsanläggningar är av särskilt intresse, men vi kommer också att överväga andra atmosfäriska källor. Doktoranden kommer att använda en rad metoder såsom fältprovtagning (t.ex. provtagning av partikelstorleksfördelning), laboratorium (t.ex. analys med LC-MS/MS) och teoretiska metoder för att studera källorna samt spridningen av PFAS i atmosfären. Doktoranden kommer att tillämpa dessa tillvägagångssätt för att bestämma den relativa betydelsen av olika källor, liksom transportprocesser, för att bestämma spridning av PFAS i atmosfären och resulterande exponering.

Förutom korta besök hos partners och förmånstagare av konsortiet ingår utbyten på fyra veckor till VU Amsterdam (Nederländerna), fyra veckor till Chinese Academy of Sciences i Peking (Kina), för provtagning samt åtta veckor till ETH Zürich (Schweiz) för modellering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Ytterligare krav är:

 • Utmärkt engelsk språk- och kommunikationsfärdighet (talar, lyssnar, läser och skriver)
 • Motivation för att bedriva doktorandprojekt, självständighet och förmåga att samarbeta och delta i ett utbildningsnätverk
 • Sökande måste vara tillgängliga för att kunna börja som doktorand före den 1 juli 2020.
OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt projektplan.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat